16.04.2013.

Aktiviran vebsajt

Vesti

Aktiviran vebsajt

Institut za javnu politiku će redovno objavljivati saopštenja i naučne tekstove, obaveštavati o svojim aktivnostima u okviru tema i oblasti koje predstavljaju ciljeve naše think-tank organizacije, i informisati javnost, civilni sektor i medije o temama i događajima relevantnim za Crnu Goru i region kada je u pitanju dalji proces pristupanja zemalja Zapadnog Balkana evro-atlanskoj zajednici.