O Institutu

Institut za javnu politiku osnovan je kako bi se sinergijom znanja i stavova iskusnih stručnjaka i javnih aktivista formulisala nova nacionalna, regionalna međunarodna politika post-jugoslovenskog prostora. Promocijom javnog dijaloga i konstruktivnih rešenja IJP namerava da doprinese naporima država Zapadnog Balkana da postanu ravnopravni, pouzdani i progresivni partneri u evropskim integracijama i međusobnim odnosima.

Projekti

Institut za javnu politiku svoje aktivnosti usmerava prema glavnim prioritetima reformskih procesa u regionu Zapadnog Balkana. Više o pojedinačnim aktivnostima i projektima saznajte OVDE.

Regionalna think-tank organizacija

IJP je nastao iz potrebe za jasnom i profesionalnom podrškom post-jugoslovenskoj izgradnji institucija, razvoju javnog političkog diskursa i kulturnoj saradnji zasnovanoj na građanskom individualizmu.

Nad-stranačka javna politika

IJP je partijski neutralan, ali politički angažovan think tank. Radićemo na novom konceptu post-konfliktne i post-stranačke javne politike. Sva otvorena pitanja koja Zapadni Balkan održavaju na rubu evropske civilizacije nastala su iz koruptivnih uticaja političkih organizacija, koje kao idejno i etički prevaziđene utiču na javne politike i zvanične institucije.