14.02.2024.

Nagradni konkurs za pisanje eseja: O meni se radi! Zašto sam (a)političan/na?

Vesti

Nagradni konkurs za pisanje eseja:   O meni se radi! Zašto sam (a)političan/na?

Da li ste se ikada zapitali kako okruženje u kojem živimo i vrednosti koje negujemo utiču na naše životne izbore? Da li su te vrednosti iste za tebe i mene? One su nesumnjivo oblikovane našim polom, godinama, obrazovnim aspiracijama i ambicijama. Mladi između 18-26 godina nisu homogena grupa, čine predstavljaju različita uverenja i motivacije, što odražava raznolikost čitavog društva. Svi imamo svoje želje, nadanja, strahove i razloge koji oblikuju odluke koje donosimo.

Od trenutka kada se probudimo, do vremena kada krenemo na počinak, naš dan se sastoji od niza izbora – od toga šta obući, i obaveza nam predstoje tokom dana, pa do onih ključnih odluka koje mogu odrediti naš životni put: izbor škole ili fakulteta, posla, životnog partnera ili političke stranke za koju ćemo glasati na izborima.

Prema “Alternativnom izveštaju o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji“, Krovne organizacije mladih Srbije za 2022. godinu, 42,2 % mladih u Srbiji nije izašlo na izbore 2022. Od tog procenta 21,7% njih ne veruje da izbori mogu bilo šta da promene, 21,7% smatra da su svi političari isti, a njih 20,1% da trenutno nemaju za koga da glasaju. Čak 80% mladih smatra da ne može da utiče na političke odluke koje se donose u Srbiji.

U kontekstu različitih protesta, uvođenja mature posle završene srednje škole, povećanja školarine, (ne)mogućnosti dobijanja smeštaja u studentskim domovima, nasilja u školama, gotovo svakodnevno se pojavljuju nove teme koje dodatno dele već podeljeno društvo.

Gde smo mi, mladi ljudi, u svemu ovome? Koliko smo angažovani, a koliko apolitični? Kako se informišemo i doživljavamo svet oko sebe? Zbog kojih vrednosti odlučujemo da budemo aktivni članovi društva ili da pasivno posmatramo svoje živote, dozvoljavajući da umesto nas odluke donose oni koji o našim životima i stremljenjima ne znaju puno?

Ako razmišljaš o ovim pitanjima i želiš da podeliš svoj pogled na politiku i društvo, ovo je pravi Konkurs za tebe!

Fondacija Konrad Adenauer u Beogradu i Institut za javnu politiku raspisuju: Konkurs za esej “O meni se radi! Zašto sam (a)političan/na?”

Uslovi konkursa:

- Konkurs je namenjen mladima između 18 i 26 godina koji su državljani Republike Srbije.

- Učesnici treba da napišu eseje dužine do 2500 reči, i pošalju ih u elektronskom formatu (PDF ili Word) ili na adresu Fondacije Konrad Adenauer.

- Radovi moraju biti potpisani šifrom. Rešenje šifre treba poslati u odvojenom elektronskom ili pisanom dokumentu, u kome će se pored imena i prezimena navesti i potpuni kontakt podaci.

- Svaki učesnik može dostaviti samo jedan esej.

- Eseji će biti provereni kako bi se utvrdilo da li je u pisanju korišćena pomoć sistema ChatGPT.

Eseje možete poslati na mail adresu: Office.Belgrade@kas.de sa naznakom "Konkurs za esej" ili poštom na adresu: Fondacija Konrad Adenauer, Makedonska 2, 11 000 Beograd.

Rezultati Konkursa biće objavljeni najkasnije do 15. aprila 2024. godine.

Tri najbolja eseja biće nagrađena diplomom i novčanom nagradom od 500 EUR (u neto dinarskoj protivvrednosti). Eseji koji su nagrađeni i drugi odabrani, ali nenagrađeni eseji, će biti objavljeni u zasebnoj publikaciji Fondacije Konrad Adenauer i Instituta za javnu politiku.