Hoću da radim – moderni alati za unapređenje položaja mladih na tržištu rada

Projekti

Hoću da radim – moderni alati za unapređenje položaja mladih na tržištu rada
Projekat Hoću da radim – moderni alati za unapređenje položaja mladih na tržištu rada
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu Donator/Finansijer Trajanje projekta
Srbija Partner Ministarstvo omladine i sporta od juna do decembra 2021. godine
Ciljevi projekta

Cilj projekta je unapređenje i promocija platforme „Hoću da radim“ među mladima, privrednicima i preduzetnicima. Platforma služi da poveže mlade ljude koji su u potrazi za praksom, stručnim usavršavanjem, poslovima, stipendijama sa poslodavcima.

Platforma „Hoću da radim“ nastala je u okviru projekta „Danas mladi sutra lideri“ finansiranog od strane Evropske unije. Projekat: „Hoću da radim – moderni alati za unapređenje položaja mladih na tržištu rada“ predstavlja nastavak napora da se omogući mladima da na jednom mestu, lako i pregledno dođu do svih potrebnih informacija i saveta za njihovu karijeru, razvoj i usavršavanje, kao i da omogućimo poslodavcima da lako i besplatno oglašavaju oglase za praksu i posao i regrutuju zaposlene.

Projekat se realizuje uz podršku i partnerstvo sa Centrom za unapređenje društva i Privrednom komorom Srbije.

Projekat Hoću da radim – moderni alati za unapređenje položaja mladih na tržištu rada
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu
Srbija Partner
Donator/Finansijer Trajanje projekta
Ministarstvo omladine i sporta od juna do decembra 2021. godine
Ciljevi projekta

Cilj projekta je unapređenje i promocija platforme „Hoću da radim“ među mladima, privrednicima i preduzetnicima. Platforma služi da poveže mlade ljude koji su u potrazi za praksom, stručnim usavršavanjem, poslovima, stipendijama sa poslodavcima.

Platforma „Hoću da radim“ nastala je u okviru projekta „Danas mladi sutra lideri“ finansiranog od strane Evropske unije. Projekat: „Hoću da radim – moderni alati za unapređenje položaja mladih na tržištu rada“ predstavlja nastavak napora da se omogući mladima da na jednom mestu, lako i pregledno dođu do svih potrebnih informacija i saveta za njihovu karijeru, razvoj i usavršavanje, kao i da omogućimo poslodavcima da lako i besplatno oglašavaju oglase za praksu i posao i regrutuju zaposlene.

Projekat se realizuje uz podršku i partnerstvo sa Centrom za unapređenje društva i Privrednom komorom Srbije.