Izgradnja kapaciteta političara na lokalnom nivou

Projekti

Izgradnja kapaciteta političara na lokalnom nivou
Projekat Izgradnja kapaciteta političara na lokalnom nivou
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu Donator/Finansijer Trajanje projekta
Srbija Realizator projekta Konrad Adenauer Fondacija u Srbiji jun – jul 2022. godine
Ciljevi projekta

Cilj projekta ogleda se u osnaživanju mladih ljudi da uzmu aktivno učešće u bavljenju politikom i javnim poslovima na lokalnom nivou. Realizacijom obuka, nastojimo da polaznike seminara obučimo znanjima, veštinama i alatima koji su im neophodni za aktivan doprinos zajednici u kojoj žive.

Program je u potpunosti prilagođen potrebama grupe, ali i tematski usklađen sa potrebama koje građani stavljaju pred organe lokalne samouprave. Program podrazumeva rad u malim grupama, do pet polaznika, što omogućava maksimalnu posvećenost i specijalizovan individualni pristup prema svakom polazniku.

Polaznici ovog seminara imali su priliku da slušaju predavanja na temu javnih politika, lokalne samouprave, socijalne politike, liderstva, javnog nastupa i drugih srodnih tema. Predavanja i treninge držali su predavači sa višegodišnjim iskustvom u političkoj edukaciji i radu sa mladima: Tamara Vukov, Nenad Čelarević, Žarko Malinović, Bojana Pucarević, Ljiljana Skrobić i Alexender Grunauer.

Projekat Izgradnja kapaciteta političara na lokalnom nivou
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu
Srbija Realizator projekta
Donator/Finansijer Trajanje projekta
Konrad Adenauer Fondacija u Srbiji jun – jul 2022. godine
Ciljevi projekta

Cilj projekta ogleda se u osnaživanju mladih ljudi da uzmu aktivno učešće u bavljenju politikom i javnim poslovima na lokalnom nivou. Realizacijom obuka, nastojimo da polaznike seminara obučimo znanjima, veštinama i alatima koji su im neophodni za aktivan doprinos zajednici u kojoj žive.

Program je u potpunosti prilagođen potrebama grupe, ali i tematski usklađen sa potrebama koje građani stavljaju pred organe lokalne samouprave. Program podrazumeva rad u malim grupama, do pet polaznika, što omogućava maksimalnu posvećenost i specijalizovan individualni pristup prema svakom polazniku.

Polaznici ovog seminara imali su priliku da slušaju predavanja na temu javnih politika, lokalne samouprave, socijalne politike, liderstva, javnog nastupa i drugih srodnih tema. Predavanja i treninge držali su predavači sa višegodišnjim iskustvom u političkoj edukaciji i radu sa mladima: Tamara Vukov, Nenad Čelarević, Žarko Malinović, Bojana Pucarević, Ljiljana Skrobić i Alexender Grunauer.

.