Medijametar, za period od 2015 - 2016

Projekti

Medijametar, za period od 2015 - 2016
Projekat Kvartalni Medijametar - analiza štampanih medija u Srbiji
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu Donator/Finansijer Trajanje projekta
Srbija Koordinator Institut za javnu politiku Januar 2015 - Decembar 2016
Ciljevi projekta

Unapređenje profesionalnih i etičkih standarda medijskog izveštavanja i analiza

Budući da u Srbiji ne postoje nikakvi statistički podaci o medijskom izveštavanju koji se mogu koristiti u analizi medija, Institut za javnu politiku u saradnji sa Medijskim arhivom Ebart i stručnjacima koji prate ovu oblast, pokrenuo je projekat Kvartalni Medijametar - analiza štampanih medija u Srbiji.

Medijametar je istraživački naučno-stručni projekat koji analizama vrednosnih stavova i analizama diskursa prati štampane medije u Srbiji. Namenjen je unapređenju profesionalnih i etičkih standarda medijskog izveštavanja i analiza. Izveštaj je naučna i stručna podrška svim učesnicima javne politike, medijima, vlasti, opoziciji, analitičarima i javnosti.

Metodologija istraživanja sačinjena je u skladu sa najvišim naučnim standardima od strane tima sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti. Rezultat Medijametra je baza podataka koju svi učesnici u javnom životu mogu koristiti pri analizi medija u Srbiji. Ovaj izveštaj ne ocenjuje uređivačku politiku medija i ne iznosi vrednosne stavove. Ovaj izveštaj je naučna analiza koja ima za cilj da se prekine sa praksom proizvoljnog tumačenja medijskog sadržaja.

Kvartalni Medijametar izlaziće četiri puta godišnje. U prvom broju obrađeni su tekstovi sa naslovnih strana dnevnih novina Politika, Večernje novosti, Blic, Danas, Kurir, Alo! i Informer. U diskurzivnoj analizi obuhvaćeni su i nedeljnici Vreme, NIN, Novi Magazin, Nedeljnik i Pečat. U narednim izveštajima Medijametar će obrađivati i druge medije, pre svega sadržaje informativnih on-line portala, a do kraja 2015. godine analiza će obuhvatiti i TV sadržaj.

Projekat Kvartalni Medijametar - analiza štampanih medija u Srbiji
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu
Srbija Koordinator
Donator/Finansijer Trajanje projekta
Institut za javnu politiku Januar 2015 - Decembar 2016
Ciljevi projekta

Unapređenje profesionalnih i etičkih standarda medijskog izveštavanja i analiza

Budući da u Srbiji ne postoje nikakvi statistički podaci o medijskom izveštavanju koji se mogu koristiti u analizi medija, Institut za javnu politiku u saradnji sa Medijskim arhivom Ebart i stručnjacima koji prate ovu oblast, pokrenuo je projekat Kvartalni Medijametar - analiza štampanih medija u Srbiji.

Medijametar je istraživački naučno-stručni projekat koji analizama vrednosnih stavova i analizama diskursa prati štampane medije u Srbiji. Namenjen je unapređenju profesionalnih i etičkih standarda medijskog izveštavanja i analiza. Izveštaj je naučna i stručna podrška svim učesnicima javne politike, medijima, vlasti, opoziciji, analitičarima i javnosti.

Metodologija istraživanja sačinjena je u skladu sa najvišim naučnim standardima od strane tima sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti. Rezultat Medijametra je baza podataka koju svi učesnici u javnom životu mogu koristiti pri analizi medija u Srbiji. Ovaj izveštaj ne ocenjuje uređivačku politiku medija i ne iznosi vrednosne stavove. Ovaj izveštaj je naučna analiza koja ima za cilj da se prekine sa praksom proizvoljnog tumačenja medijskog sadržaja.

Kvartalni Medijametar izlaziće četiri puta godišnje. U prvom broju obrađeni su tekstovi sa naslovnih strana dnevnih novina Politika, Večernje novosti, Blic, Danas, Kurir, Alo! i Informer. U diskurzivnoj analizi obuhvaćeni su i nedeljnici Vreme, NIN, Novi Magazin, Nedeljnik i Pečat. U narednim izveštajima Medijametar će obrađivati i druge medije, pre svega sadržaje informativnih on-line portala, a do kraja 2015. godine analiza će obuhvatiti i TV sadržaj.

Follow - up

Rezultati istraživanja za prvi kvartal 2015 (1. januar - 31. mart) dati su u 55 tabela koje prikazuju distribuciju tema i aktera tekstova, njihov vrednosni kontekst i učestalost pojavljivanja. Pored štampanog izdanja, rezultati su dostupni i na internet stranici www.medijametar.rs na srpskom i engleskom jeziku.

Predstavljen prvi broj Kvartalnog Medijametra. Izveštaj sa konferencije za štampu pročitajte u posebnoj VESTI.

Publikaciju "Kvartalni Medijametar - analiza štampanih medija u Srbiji" možete preuzeti OVDE.

Predstavljanje drugog broja Kvartalnog Medijametra, 3. septembar 2015. u Pres centru Tanjuga

Predstavljen drugi broj Kvartalnog Medijametra koji obuhvata period april - jun 2015. godine. Izveštaj sa konferencije za štampu pročitajte u posebnoj VESTI.