Mediji i proces sekuritizacije - Zapadni Balkan

Projekti

Mediji i proces sekuritizacije - Zapadni Balkan
Projekat Uloga medija u procesu sekuritizacije na Zapadnom Balkanu
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu Donator/Finansijer Trajanje projekta
Crna Gora Partner Media Fund Bukurešt, Ambasade Grčke, Turske, Hrvatske i Slovenije u Crnoj Gori Jun - Novembar 2013.
Ciljevi projekta

Otvaranje debate u novinarskoj profesiji o odgovornosti medija i pokretanje određene akcije u pravcu podizanja medijskog profesionalizma na Zapadnom Balkanu.

Projekat se realizuje u saradnji sa Društvom crnogorskih novinara, Medijskim Savetom za samoregulaciju, Savetom Agencije za elektroncke medije Crne Gore, Udruženjem nezavisnih elektronskih medija, Asocijacijom komercijalnih emitera Crne Gore i Udruženjem lokalnih štampanih medija.

Potreba za ovim projektom leži u činjenici da je brzom ekspanzijom novih tehnologija korišćenje medija za postizanje ličnih, političkih i poslovnih ciljeva, postalo lakše i manje kontrolisano nego ikada ranije. Nakon analize velikog broja članaka, naslovnih strana, slika i naslova, projektni tim je zaključio da mediji mogu istovremeno da budu i akteri sekuritizacije i akteri pod uticajem sekuritizacije (funkcionalni akteri), u zavisnosti od predmeta koji stavlja problem na dnevni red.

Aktivnosti u okviru projekta:

  • organizovanje Konferencije o odgovornosti medija i unapređenju medijskog profesionalizma na Zapadnom Balkanu uz učešće velikog broja novinara i medijskih eksperata iz regiona i EU;
  • organizovanje multimedijalne izložbe koja ima za cilj da prikaže javnosti primjere negativnog medijskog izvještavanja na Zapadnom Balkanu, ali i širom svijeta;
  • publikacije i medijske aktivnosti.
Projekat Uloga medija u procesu sekuritizacije na Zapadnom Balkanu
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu
Crna Gora Partner
Donator/Finansijer Trajanje projekta
Media Fund Bukurešt, Ambasade Grčke, Turske, Hrvatske i Slovenije u Crnoj Gori Jun - Novembar 2013.
Ciljevi projekta

Otvaranje debate u novinarskoj profesiji o odgovornosti medija i pokretanje određene akcije u pravcu podizanja medijskog profesionalizma na Zapadnom Balkanu.

Projekat se realizuje u saradnji sa Društvom crnogorskih novinara, Medijskim Savetom za samoregulaciju, Savetom Agencije za elektroncke medije Crne Gore, Udruženjem nezavisnih elektronskih medija, Asocijacijom komercijalnih emitera Crne Gore i Udruženjem lokalnih štampanih medija.

Potreba za ovim projektom leži u činjenici da je brzom ekspanzijom novih tehnologija korišćenje medija za postizanje ličnih, političkih i poslovnih ciljeva, postalo lakše i manje kontrolisano nego ikada ranije. Nakon analize velikog broja članaka, naslovnih strana, slika i naslova, projektni tim je zaključio da mediji mogu istovremeno da budu i akteri sekuritizacije i akteri pod uticajem sekuritizacije (funkcionalni akteri), u zavisnosti od predmeta koji stavlja problem na dnevni red.

Aktivnosti u okviru projekta:

  • organizovanje Konferencije o odgovornosti medija i unapređenju medijskog profesionalizma na Zapadnom Balkanu uz učešće velikog broja novinara i medijskih eksperata iz regiona i EU;
  • organizovanje multimedijalne izložbe koja ima za cilj da prikaže javnosti primjere negativnog medijskog izvještavanja na Zapadnom Balkanu, ali i širom svijeta;
  • publikacije i medijske aktivnosti.

Follow-up

Konferencija Riječ, slika i neprijatelj” - uloga medija u procesu sekuritizacije organizovana u Podgorici od 11-13. novembra 2013. godine okupila je više od 150 novinara i stručnjaka za medije sa Zapadnog Balkana i iz zemalja Evropske Unije. Više o Konferenciji pročitajte OVDE.

O akcentima Konferencije pročitajte u posebnoj VESTI.

Nakon Podgorice, Cetinja i Nikšića, izložba „Riječ, slika, neprijatelj“ otvorena je 10.02.2014. u Beranama.

Za više informacija o aktivnostima u narednom periodu posetite sajt www.rijecslikaneprijatelj.me.

Kao što je i najavljeno, projektni tim će na sledećoj konferenciji koja će biti održana 2014. godine dodijeliti novinarsku nagradu za profesionalno, odgovorno i etičko novinarstvo koje poštuje novinarski kodeks u Crnoj Gori. Javni poziv za dodelu nagrade nađite OVDE.