Model NATO - Samit mladih

Projekti

Model NATO - Samit mladih
Projekat Model NATO Youth Summit
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu Donator/Finansijer Trajanje projekta
Crna Gora Partner NATO departman za javnu diplomatiju, Višegradski fond i ambasada Slovenije 1-7. decembar 2014.
Ciljevi projekta

Bolja informisanost mladih o NATO savezu i upoznavanje sa načinom na koji funkcionišu velike međunarodne organizacije.

NATO samit mladih je jedan od najvažnijih projekata za mlade iz 28 zemalja članica NATO-a i zemalja koje su u procesu evroatlanskih integracija. Ovaj značajan međunarodni skup tradicionalno se održava svake godine u zemljama članicama saveza, po nalogu samog NATO-a i njihovog departmana za javnu diplomatiju. Cilj MoNYS-a bio je upravo da mladi širom svijeta tokom nedjelju dana u Crnoj Gori simuliraju autentičan NATO samit, kroz panele, sastanke i diskusije delegata iz 28 zemalja članica i budućih članica. Crna Gora je tokom tih nedelju dana bila u centru medijske pažnje ne samo u Crnoj Gori već i globalno, putem medija, socijalnih mreža i onlajn prezentacija delegacija širom svijeta. Ovaj međunarodni skup mladih predstavljao je važno priznanje Crnoj Gori kao i podstrek mladima da se dodatno uključe u projekte koji jačaju povjerenje javnog mnjenja u NATO integracije. NATO Simulacija za mlade je projekat koji je ove godine u glavni grad Crne Gore doveo više od 160 mladih iz 51 zemlje širom svijeta. Na projektu je volonterski angažovano više od 40 saradnika i projekt menadžera iz 14 zemalja (Kanada, Mađarska, Rumunija, Francuska, Belgija, SAD). Ovogodišnje izdanje najveće simulacije za mlade na nivou Evrope, održano je u saradnji sa MONYS Brisel i Institutom za javnu politiku u Podgorici, od 1-7. decembra 2014. godine.

Projekat Model NATO Youth Summit
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu
Crna Gora Partner
Donator/Finansijer Trajanje projekta
NATO departman za javnu diplomatiju, Višegradski fond i ambasada Slovenije 1-7. decembar 2014.
Ciljevi projekta

Bolja informisanost mladih o NATO savezu i upoznavanje sa načinom na koji funkcionišu velike međunarodne organizacije.

NATO samit mladih je jedan od najvažnijih projekata za mlade iz 28 zemalja članica NATO-a i zemalja koje su u procesu evroatlanskih integracija. Ovaj značajan međunarodni skup tradicionalno se održava svake godine u zemljama članicama saveza, po nalogu samog NATO-a i njihovog departmana za javnu diplomatiju. Cilj MoNYS-a bio je upravo da mladi širom svijeta tokom nedjelju dana u Crnoj Gori simuliraju autentičan NATO samit, kroz panele, sastanke i diskusije delegata iz 28 zemalja članica i budućih članica. Crna Gora je tokom tih nedelju dana bila u centru medijske pažnje ne samo u Crnoj Gori već i globalno, putem medija, socijalnih mreža i onlajn prezentacija delegacija širom svijeta. Ovaj međunarodni skup mladih predstavljao je važno priznanje Crnoj Gori kao i podstrek mladima da se dodatno uključe u projekte koji jačaju povjerenje javnog mnjenja u NATO integracije. NATO Simulacija za mlade je projekat koji je ove godine u glavni grad Crne Gore doveo više od 160 mladih iz 51 zemlje širom svijeta. Na projektu je volonterski angažovano više od 40 saradnika i projekt menadžera iz 14 zemalja (Kanada, Mađarska, Rumunija, Francuska, Belgija, SAD). Ovogodišnje izdanje najveće simulacije za mlade na nivou Evrope, održano je u saradnji sa MONYS Brisel i Institutom za javnu politiku u Podgorici, od 1-7. decembra 2014. godine.

Follow-up

Pronađite više informacija na sajtu www.natoyouthsummit.org, twitter nalogu @MoNYS2014 i Facebook stranici Model Nato Youth Summit.

Otvaranje prve globalne NATO simulacije samita za mlade u Podgorici OPŠIRNIJE

Ted Whiteside u poseti NATO simulaciji za mlade OPŠIRNIJE