MONITORING: NATO REACH OUT 2

Projekti

MONITORING: NATO REACH OUT 2
Projekat NATO Reach Out 2
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu Donator/Finansijer Trajanje projekta
Crna Gora Realizator projekta NATO divizija za javnu diplomatiju iz Brisela, Ambasada Slovenije u Crnoj Gori Jun - Decembar 2014
Ciljevi projekta

Približavanje NATO integracija crnogorskoj javnosti kroz monitoring medija i direktan rad sa ciljnim grupama.

Institut za javnu politiku počinje implementaciju drugog dela projekta "NATO Reach Out" koji podržava NATO divizija za javnu diplomatiju i Ambasada Slovenije u Crnoj Gori. Cilj projekta je da se identifikuje koliko je i na koji način predstavljena Severnoatlanska alijansa (NATO) u medijima, pri čemu je posebna pažnja posvećena kritičkom, informativnom i sadržajnom tretiranju teme NATO integracija u toku jednog prosječnog mjeseca u 2014. godini.

“NATO Reach Out 2” je projekat koji za cilj ima približavanje NATO integracija crnogorskoj javnosti, kroz monitoring medija i direktan rad sa ciljnim grupama. Prvi deo projekta odnosio se na medijsko izveštavanje o reformi sektora bezbednosti u Crnoj Gori i NATO integracijama uopšte. Drugi deo projekta nama je od posebnog značaja, jer je usmeren na mlade studente političkih nauka i komunikologije, koji se danas pripremaju za odgovorne pozicije u crnogorskom društvu koje poštuje međunarodne obaveze i zalaže se za vladavinu prava i participativno upravljanje ljudskom bezbednošću. Seminar na temu izveštavanja o sektoru bezbednosti u Crnoj Gori održaće se na Univerzitetu Donja Gorica.

Projekat NATO Reach Out 2
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu
Crna Gora Realizator projekta
Donator/Finansijer Trajanje projekta
NATO divizija za javnu diplomatiju iz Brisela, Ambasada Slovenije u Crnoj Gori Jun - Decembar 2014
Ciljevi projekta

Približavanje NATO integracija crnogorskoj javnosti kroz monitoring medija i direktan rad sa ciljnim grupama.

Institut za javnu politiku počinje implementaciju drugog dela projekta "NATO Reach Out" koji podržava NATO divizija za javnu diplomatiju i Ambasada Slovenije u Crnoj Gori. Cilj projekta je da se identifikuje koliko je i na koji način predstavljena Severnoatlanska alijansa (NATO) u medijima, pri čemu je posebna pažnja posvećena kritičkom, informativnom i sadržajnom tretiranju teme NATO integracija u toku jednog prosječnog mjeseca u 2014. godini.

“NATO Reach Out 2” je projekat koji za cilj ima približavanje NATO integracija crnogorskoj javnosti, kroz monitoring medija i direktan rad sa ciljnim grupama. Prvi deo projekta odnosio se na medijsko izveštavanje o reformi sektora bezbednosti u Crnoj Gori i NATO integracijama uopšte. Drugi deo projekta nama je od posebnog značaja, jer je usmeren na mlade studente političkih nauka i komunikologije, koji se danas pripremaju za odgovorne pozicije u crnogorskom društvu koje poštuje međunarodne obaveze i zalaže se za vladavinu prava i participativno upravljanje ljudskom bezbednošću. Seminar na temu izveštavanja o sektoru bezbednosti u Crnoj Gori održaće se na Univerzitetu Donja Gorica.

Follow up

Publikaciju " Crna Gora - NATO u medijima" sa rezultatima drugog ciklusa monitoringa elektronskih, onlajn i štampanih medija možete preuzeti OVDE (PDF).