MONITORING: NATO Reach Out

Projekti

MONITORING: NATO Reach Out
Projekat NATO Reach Out
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu Donator/Finansijer Trajanje projekta
Crna Gora Realizator projekta NATO odeljenje za javnu diplomatiju iz Brisela, Ambasada Slovenije u Crnoj Gori Avgust 2013 - Januar 2014.
Ciljevi projekta

Bolje razumevanje NATO integracija i aktivnije uključivanje medija u debatu o članstvu u NATO.

Uz podršku NATO odeljenja za javnu diplomatiju u Briselu i Ambasade Slovenije u Crnoj Gori, Institut za javnu politiku u septembru 2013. godine započinje projekat monitoringa medija kada je u pitanju izveštavanje o integraciji Crne Gore u NATO. Projekat će pratiti konsultacije sa medijima i predstavnicima medija, kao i specijalizovan seminar za studente završnih godina novinarstva za izveštavanje o NATO-u i sektoru bezbednosti.

Projekat ima nekoliko ciljeva: podizanje nivoa razumevanja NATO integracija u javnosti, aktivnije uključivanje medija u argumentovanu debatu o članstvu u NATO baziranu na znanju i činjenicama, kao i uključivanje mladih u proces donošenja odluka u društvu kroz obrazovanje i profesionalno usavršavanje u okviru medijske struke.

Monitoring elektronskih i štampanih medija rezultiraće kvantitativno-kvalitativnom analizom načina na koji se Nato predstavlja građanima u crnogorskim medijima. Posebna pažnja biće posvećena kritičkom, informativnom i sadržajnom tretiranju ove teme.

Projekat NATO Reach Out
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu
Crna Gora Realizator projekta
Donator/Finansijer Trajanje projekta
NATO odeljenje za javnu diplomatiju iz Brisela, Ambasada Slovenije u Crnoj Gori Avgust 2013 - Januar 2014.
Ciljevi projekta

Bolje razumevanje NATO integracija i aktivnije uključivanje medija u debatu o članstvu u NATO.

Uz podršku NATO odeljenja za javnu diplomatiju u Briselu i Ambasade Slovenije u Crnoj Gori, Institut za javnu politiku u septembru 2013. godine započinje projekat monitoringa medija kada je u pitanju izveštavanje o integraciji Crne Gore u NATO. Projekat će pratiti konsultacije sa medijima i predstavnicima medija, kao i specijalizovan seminar za studente završnih godina novinarstva za izveštavanje o NATO-u i sektoru bezbednosti.

Projekat ima nekoliko ciljeva: podizanje nivoa razumevanja NATO integracija u javnosti, aktivnije uključivanje medija u argumentovanu debatu o članstvu u NATO baziranu na znanju i činjenicama, kao i uključivanje mladih u proces donošenja odluka u društvu kroz obrazovanje i profesionalno usavršavanje u okviru medijske struke.

Monitoring elektronskih i štampanih medija rezultiraće kvantitativno-kvalitativnom analizom načina na koji se Nato predstavlja građanima u crnogorskim medijima. Posebna pažnja biće posvećena kritičkom, informativnom i sadržajnom tretiranju ove teme.

30. novembra 2013. godine održana je Fokus grupa sa novinarima i urednicima crnogorskih medija o izveštavanju o NATO savezu. Više o fokus grupi pročitajte OVDE.

27. decembra 2013. godine Institut za javnu politiku predstavio je rezultate prvog dela projekta "NATO Reach Out". Više o istraživanju pročitajte OVDE.

Publikaciju "Crna Gora - NATO u medijima" možete preuzeti ovde (PDF).

Institut za javnu politiku u junu 2014. počinje implementaciju drugog dela projekta "NATO Reach Out". Saznajte više u posebnoj VESTI.