Nedržavni akteri i rezolucija SB UN 1325 u Crnoj Gori

Projekti

Nedržavni akteri i rezolucija SB UN 1325 u Crnoj Gori
Projekat Uloga medija u praćenju R1325 u Crnoj Gori
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu Donator/Finansijer Trajanje projekta
Crna Gora Realizator projekta OSCE, UNDP April 2013 - Mart 2014.
Ciljevi projekta

Uključivanje organizacija civilnog društva i medija u proces konsultacija sa institucijama i razvijanje Nacionalnog akcionog plana za Rezoluciju SB UN 1325 Žene, mir, bezbednost.

U cilju razvitka Nacionalnog akcionionog plana/Agende za sprovođenje prioriteta navedenih u R 1325, Crna Gora je ratifikovala UN SC R 1325 2008. godine. Od tada , ostvaren je određeni napredak u različitim oblastima unapređenja položaja žena u sektoru bezbjednosti, ali i bezbjednosti žena uopšte. Ovo poboljšanje se, međutim, uglavnom odnosi na prilagođavanje starih i donošenje novih rodno osjetljivih zakona. Ono što ostaje izazov je implementacija tih zakona. Crna Gora je, pored Albanije, jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja nije razvila Nacionalni akcioni plan za implementaciju R 1325 Žene, mir i bezbjednost. Ne postoji osnovna studija napravljena u Crnoj Gori kada su u pitanju različite uloge i aktivnosti zainteresovanih strana i aktera u implementaciji prioriteta R1325, a koordiniran pristup implementaciji R1325 preporuka je potpuno nestao.

Projekat Uloga medija u praćenju R1325 u Crnoj Gori
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu
Crna Gora Realizator projekta
Donator/Finansijer Trajanje projekta
OSCE, UNDP April 2013 - Mart 2014.
Ciljevi projekta

Uključivanje organizacija civilnog društva i medija u proces konsultacija sa institucijama i razvijanje Nacionalnog akcionog plana za Rezoluciju SB UN 1325 Žene, mir, bezbednost.

U cilju razvitka Nacionalnog akcionionog plana/Agende za sprovođenje prioriteta navedenih u R 1325, Crna Gora je ratifikovala UN SC R 1325 2008. godine. Od tada , ostvaren je određeni napredak u različitim oblastima unapređenja položaja žena u sektoru bezbjednosti, ali i bezbjednosti žena uopšte. Ovo poboljšanje se, međutim, uglavnom odnosi na prilagođavanje starih i donošenje novih rodno osjetljivih zakona. Ono što ostaje izazov je implementacija tih zakona. Crna Gora je, pored Albanije, jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja nije razvila Nacionalni akcioni plan za implementaciju R 1325 Žene, mir i bezbjednost. Ne postoji osnovna studija napravljena u Crnoj Gori kada su u pitanju različite uloge i aktivnosti zainteresovanih strana i aktera u implementaciji prioriteta R1325, a koordiniran pristup implementaciji R1325 preporuka je potpuno nestao.

Follow-up

17.juna u hotelu Aurel održan okrugli sto na kojem je predstavljena studija ''Primjena rezolucije 1325 Savjeta bezbjednosti UN – Žene, mir i bezbjednost u Crnoj Gori’’. Opširnije u posebnoj VESTI.