Politika zaštite životne sredine u Crnog Gori

Projekti

Politika zaštite životne sredine u Crnog Gori
Projekat Jačanje administrativnih kapaciteta za sprovođenje politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu Donator/Finansijer Trajanje projekta
Crna Gora Realizator projekta UNDP Maj - Decembar 2014. godine
Ciljevi projekta

Efikasni administrativni kapaciteti za sprovođenje politike zaštite životne sredine u Crnog Gori.

Glavni rezultat Projekta je Studija čiji je zadatak procena postojećih administrativnih kapaciteta kao i projekcije potreba u skladu sa početkom pregovora u okviru Poglavlja 27.

Studija treba da prikaže sadašnju procenu, kao i zaključke vezane za proširenje institucionalnih kapaciteta i struktura, odnosno da obuhvati sve relevantne organizacije uključene u poslove zaštite životne sredine.

Studija se sastoji iz tri dela. Prvi deo obuhvata analizu trenutnog stanja u sektoru zaštite životne sredine u Crnoj Gori sa fokusom na institucionalno uređenje. Drugi deo Studije se odnosi na trenutno stanje administrativnih kapaciteta po sektorima i institucijama, dok će treći deo dati glavna zapažanja i preporuke za poboljšanje administrativnih kapaciteta u celom sektoru zaštite životne sredine u Crnoj Gori.

Projekat Jačanje administrativnih kapaciteta za sprovođenje politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu
Crna Gora Realizator projekta
Donator/Finansijer Trajanje projekta
UNDP Maj - Decembar 2014. godine
Ciljevi projekta

Efikasni administrativni kapaciteti za sprovođenje politike zaštite životne sredine u Crnog Gori.

Glavni rezultat Projekta je Studija čiji je zadatak procena postojećih administrativnih kapaciteta kao i projekcije potreba u skladu sa početkom pregovora u okviru Poglavlja 27.

Studija treba da prikaže sadašnju procenu, kao i zaključke vezane za proširenje institucionalnih kapaciteta i struktura, odnosno da obuhvati sve relevantne organizacije uključene u poslove zaštite životne sredine.

Studija se sastoji iz tri dela. Prvi deo obuhvata analizu trenutnog stanja u sektoru zaštite životne sredine u Crnoj Gori sa fokusom na institucionalno uređenje. Drugi deo Studije se odnosi na trenutno stanje administrativnih kapaciteta po sektorima i institucijama, dok će treći deo dati glavna zapažanja i preporuke za poboljšanje administrativnih kapaciteta u celom sektoru zaštite životne sredine u Crnoj Gori.

Institut za javnu politiku sprovodi ovaj projekat za potrebe Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore. Ekspertski tim IJP čine Anđelka Mihajlov, rukovodilac projekta, Nebojša Pokimica, zamenik rukovodioca projekta, Hristina Stevanović-Čarapina, Nataša Žugić-Drakulić i Filip Jovanović.