Vebinar Mladi parlamentarci

Projekti

Vebinar Mladi parlamentarci
Projekat Vebinar Mladi parlamentarci
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu Donator/Finansijer Trajanje projekta
Srbija Realizator projekta Konrad Adenauer Fondacija u Srbiji od aprila do avgusta 2021. godine
Ciljevi projekta

Cilj vebinara je da mladi poslanici savladaju pravila i procedure koje uređuju parlamentarnu praksu, da nauče na koji način da pripreme svoja izlaganja u Narodnoj Skupštini Republike Srbije, kako da pripremaju i podnose amandmane, koja je uloga skupštinskih odbora. Takođe, vebinar obuhvata značajne teme za rad svakog poslanika, kao što su uloga i nadležnosti parlamenta prema Ustavu i pravnom sistemu RS, odnos zakonodavne vlasti prema drugim granama vlasti, razvoj parlamentarizma u Srbiji i drugo.

Vebinar „Mladi parlamentarci“ predstavlja specijalno dizajniran program Instituta za javnu politiku i Fondacije Konrad Adenauer, koji ima za cilj da mlade poslanike, koji se prvi put nalaze u skupštinskom sazivu, pripremi i obuči za izazove koji sa sobom nosi rad u parlamentu. S obzirom na pandemiju virusa Covid-19, program seminara bio je prilagođen
datoj situaciji. Vebinar su činila tri segmenta: predavanja, razgovori sa poslanicima iz drugih evropskih parlamenata i treninzi. Predavanja i treninge držali su predavači sa višegodišnjim iskustvom u parlamentu, političkoj edukaciji i radu sa mladima, među kojima su: Suzana Grubješić, Srđan Miković, Ana Stojiljković, Milan Jovanović, Tanja Miščević, Nenad Čelarević, Žarko Malinović, Milan Krstić, Bojan Klačar i drugi.

Projekat Vebinar Mladi parlamentarci
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu
Srbija Realizator projekta
Donator/Finansijer Trajanje projekta
Konrad Adenauer Fondacija u Srbiji od aprila do avgusta 2021. godine
Ciljevi projekta

Cilj vebinara je da mladi poslanici savladaju pravila i procedure koje uređuju parlamentarnu praksu, da nauče na koji način da pripreme svoja izlaganja u Narodnoj Skupštini Republike Srbije, kako da pripremaju i podnose amandmane, koja je uloga skupštinskih odbora. Takođe, vebinar obuhvata značajne teme za rad svakog poslanika, kao što su uloga i nadležnosti parlamenta prema Ustavu i pravnom sistemu RS, odnos zakonodavne vlasti prema drugim granama vlasti, razvoj parlamentarizma u Srbiji i drugo.

Vebinar „Mladi parlamentarci“ predstavlja specijalno dizajniran program Instituta za javnu politiku i Fondacije Konrad Adenauer, koji ima za cilj da mlade poslanike, koji se prvi put nalaze u skupštinskom sazivu, pripremi i obuči za izazove koji sa sobom nosi rad u parlamentu. S obzirom na pandemiju virusa Covid-19, program seminara bio je prilagođen
datoj situaciji. Vebinar su činila tri segmenta: predavanja, razgovori sa poslanicima iz drugih evropskih parlamenata i treninzi. Predavanja i treninge držali su predavači sa višegodišnjim iskustvom u parlamentu, političkoj edukaciji i radu sa mladima, među kojima su: Suzana Grubješić, Srđan Miković, Ana Stojiljković, Milan Jovanović, Tanja Miščević, Nenad Čelarević, Žarko Malinović, Milan Krstić, Bojan Klačar i drugi.