Žene i jednakost polova u Crnoj Gori

Projekti

Žene i jednakost polova u Crnoj Gori
Projekat Vreme je za prava žena i jednakost polova u Crnoj Gori
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu Donator/Finansijer Trajanje projekta
Crna Gora Partner Fond za razvojnu saradnju Vlade Republike Slovenije Maj 2014 - Septembar 2016.
Ciljevi projekta

Jačanje zaštite prava žena u crnoj Gori kroz podizanje kapaciteta javne uprave.

U saradnji sa Ekvilib Institutom iz Ljubljane, Institut za javnu politiku počinje ovaj projekat sa ciiljem prenošenja ekspertize i mehanizama za uspostavljenje rodne ravnopravnosti sa slovenačkih institucija na crnogorske.
Organizacije civilnog društva u Crnoj Gori imaju veoma ograničen kapacitet za praćenje rada državnih institucija u oblasti jednakosti polova. Postojeće organizacije koje se bave ženskim pravima se najvećim delom fokusiraju na veoma usko polje (e.g. direktna pomoć ženama žrtvama nasilja), dok se gotovo nikada ne bave širim pristupom ovoj temi i poboljšanju položaja žena u društvu. Pored toga, ne postoji institucija koja bi mogla ponuditi sistemsku obuku zaposlenih u državnoj upravi.
Dodatni problem je činjenica da mediji u Crnoj Gori još uvek ne prepoznaju značaj rodne ravnopravnosti. Osim što izveštavaju jezikom koji nije rodno osetljiv, mediji često emituju sadržaje koji podržavaju stereotipe.
Sve ovo rezultiralo je niskim nivoom svesti o značaju jednakosti polova i ohrabrivanja žena da prepoznaju diskriminaciju i proaktivno reaguju kako bi ukazale na neravnopravnost.
Naš cilj je da omogućimo ekspertima da kroz sistem obuka prenesu svoje iskustvo u oblasti rodne ravnopravnosti pre svega zaposlenima u državnoj upravi, kao i da pokrenemo javni dijalog o (ne)jednakosti polova u Crnoj Gori.
Projekat Vreme je za prava žena i jednakost polova u Crnoj Gori
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu
Crna Gora Partner
Donator/Finansijer Trajanje projekta
Fond za razvojnu saradnju Vlade Republike Slovenije Maj 2014 - Septembar 2016.
Ciljevi projekta

Jačanje zaštite prava žena u crnoj Gori kroz podizanje kapaciteta javne uprave.

U saradnji sa Ekvilib Institutom iz Ljubljane, Institut za javnu politiku počinje ovaj projekat sa ciiljem prenošenja ekspertize i mehanizama za uspostavljenje rodne ravnopravnosti sa slovenačkih institucija na crnogorske.
Organizacije civilnog društva u Crnoj Gori imaju veoma ograničen kapacitet za praćenje rada državnih institucija u oblasti jednakosti polova. Postojeće organizacije koje se bave ženskim pravima se najvećim delom fokusiraju na veoma usko polje (e.g. direktna pomoć ženama žrtvama nasilja), dok se gotovo nikada ne bave širim pristupom ovoj temi i poboljšanju položaja žena u društvu. Pored toga, ne postoji institucija koja bi mogla ponuditi sistemsku obuku zaposlenih u državnoj upravi.
Dodatni problem je činjenica da mediji u Crnoj Gori još uvek ne prepoznaju značaj rodne ravnopravnosti. Osim što izveštavaju jezikom koji nije rodno osetljiv, mediji često emituju sadržaje koji podržavaju stereotipe.
Sve ovo rezultiralo je niskim nivoom svesti o značaju jednakosti polova i ohrabrivanja žena da prepoznaju diskriminaciju i proaktivno reaguju kako bi ukazale na neravnopravnost.
Naš cilj je da omogućimo ekspertima da kroz sistem obuka prenesu svoje iskustvo u oblasti rodne ravnopravnosti pre svega zaposlenima u državnoj upravi, kao i da pokrenemo javni dijalog o (ne)jednakosti polova u Crnoj Gori.

Follow-up

Javni poziv za prijavu na trening iz oblasti rodne ravnopravnosti i uvođenja rodne perspektive u javne politike OPŠIRNIJE

Trening iz oblasti rodne ravnopravnosti i uvođenja rodne perspektive u javne politike OPŠIRNIJE

Publikaciju ''Primjena Rezolucije 1325 SB UN - Žene, mir i bezbjednost u CG'', možete preuzeti OVDJE.

Smjernice za ​rodno senzitivno medijsko izvještavanje u cilju pružanja podrške profesionalizaciji medija na Zapadnom Balkanu. Smjernice možete preuzeti OVDJE.