Životna sredina u Crnoj Gori

Projekti

Životna sredina u Crnoj Gori
Projekat Studija za jačanje administrativnih kapaciteta za unapređenje nadzora, finansiranja i koordinacije obaveza u oblasti životne sredine u Crnoj Gori
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu Donator/Finansijer Trajanje projekta
Crna Gora Realizator projekta Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) Mart - Maj 2015. godine
Ciljevi projekta

Studija sa detaljnom analizom administrativnih kapaciteta u oblasti životne sredine u Crnoj Gori.

Predmet Studije je detaljna analiza administrativnih kapaciteta, sistema podele nadležnosti (horizontalne i vertikalne), procena institucionalnih i administrativnih nedostataka (praznina, preklapanja nadležnosti, nedovoljnih kapaciteta za punu implementaciju) i izrada preporuka za unapređenje kapaciteta u dve horizontalne oblasti koje čine osnovne elemente efikasnog sistema zaštite životne sredine (Pregovaračko poglavlje 27) - sistem kontrole i nadzora (inspekcijski nadzor) i sistem finansiranja zaštite životne sredine.

Studija se oslanja na rezultate studije: Jačanje administrativnih kapaciteta za sprovođenje politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori, koja je prethodila ovom projektu i koja je prihvaćena od strane Ministarstva.

Institut za javnu politiku sprovodi projekat za potrebe Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore.

Projekat Studija za jačanje administrativnih kapaciteta za unapređenje nadzora, finansiranja i koordinacije obaveza u oblasti životne sredine u Crnoj Gori
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu
Crna Gora Realizator projekta
Donator/Finansijer Trajanje projekta
Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) Mart - Maj 2015. godine
Ciljevi projekta

Studija sa detaljnom analizom administrativnih kapaciteta u oblasti životne sredine u Crnoj Gori.

Predmet Studije je detaljna analiza administrativnih kapaciteta, sistema podele nadležnosti (horizontalne i vertikalne), procena institucionalnih i administrativnih nedostataka (praznina, preklapanja nadležnosti, nedovoljnih kapaciteta za punu implementaciju) i izrada preporuka za unapređenje kapaciteta u dve horizontalne oblasti koje čine osnovne elemente efikasnog sistema zaštite životne sredine (Pregovaračko poglavlje 27) - sistem kontrole i nadzora (inspekcijski nadzor) i sistem finansiranja zaštite životne sredine.

Studija se oslanja na rezultate studije: Jačanje administrativnih kapaciteta za sprovođenje politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori, koja je prethodila ovom projektu i koja je prihvaćena od strane Ministarstva.

Institut za javnu politiku sprovodi projekat za potrebe Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore.

Ekspertski tim Instituta: Anđelka Mihajlov (rukovodilac projekta), Nebojša Pokimica (zamenik rukovodioca projekta), Jovana Majkić, Hristina Stevanović-Čarapina, Biljana Blažević Zec, Filip Jovanović.