30.10.2019.

EEPOW projekat – Institut za javnu politiku na završnoj konferenciji projekta u Ljubljani

Vesti

EEPOW projekat – Institut za javnu politiku na završnoj konferenciji projekta u Ljubljani

U Ljubljani je 23. i 24. oktobra održana završna konferencija EEPOW projekta - Detašman radnika: unapređenje administrativne saradnje i pristup informacijama, na kojoj je Kristina Đurić u ime Instituta za javnu politiku predstavila nalaze Studije za Srbiju o upućivanju radnika na privremeni rad u zemlje EU. U implementaciji dvogodišnjeg projekta koji je finansirala Evropska unija kroz Easi Program, učestvovale su institucije nadležne za upućivanje iz Albanije, Severne Makedonije, Crne Gore kao i četiri zemlje Evropske Unije- Austrije, Nemačke, Italije i Slovenije. Cilj projekta je prevencija socijalnog dampinga, tj. korišćenja jeftine radne snage, a sve u cilju smanjenja rizika po radnike. Korisnik projekta iz Srbije je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, za čije potrebe je Institut za javnu politiku sproveo istraživanje, analizu i izradio studiju o upućivanju radnika na rad u zemlje EU, zapošljavanju i protoku radne snage. U izradi Studije za Srbiju u ime Instituta za javnu politiku učestvovala je i Gordana Tiodorović. Na konferenciji su predstavljene i preporuke nadležnim institucijama za dalje unapređenje mobilnosti radne snage putem upućivanja, uporedni prikaz stanja u susednim zemljama i daljim koracima na usklađivanju sa evropskim zakonodavstvom u ovoj oblasti. Pored toga, održana je i panel diskusija na temu zaštite i zdravlja na radu, sprečavanja nejednakog tretmana radnika koji se upućuju na rad u zemlje EU. U tom smislu, Kristina Đurić kao i ostali učesnici konferencije su izneli predloge novog projekata za koji bi moglo da se aplicira za EU finansiranje.

Kristina Đurić, ekspertkinja Instituta za javnu politiku

Kristina Đurić, ekspertkinja Instituta za javnu politiku