25.08.2022.

„Izgradnja kapaciteta političara na lokalnom nivou“

Vesti

„Izgradnja kapaciteta političara na lokalnom nivou“

Nastavljajući saradnju započetu prethodne godine, Institut za javnu politiku i Konrad Adenauer fondacija u Srbiji (KAS), realizovali su još jedan program političke edukacije. Tokom juna i jula meseca 2022. godine, realizovan je seminar pod nazivom „Izgradnja kapaciteta političara na lokalnom nivou“.

Ovaj seminar predstavlja posebno kreiran program obuke Instituta za javnu politiku i Fondacije Konrad Adenauer, koji ima za cilj da osnaži mlade ljude koji se bave politikom na lokalnom nivou i pruži im potrebna znanja i veštine neophodne za uspešno prevazilaženje izazova koji se javljaju u njihovom radu. Program je u potpunosti prilagođen potrebama grupe, ali i tematski usklađen sa potrebama koje građani stavljaju pred organe lokalne samouprave. Program podrazumeva rad u malim grupama, do pet polaznika, što omogućava maksimalnu posvećenost i specijalizovan individualni pristup prema svakom polazniku.

Polaznici ovog seminara imali su priliku da slušaju predavanja na temu javnih politika, lokalne samouprave, socijalne politike, liderstva, javnog nastupa i drugih srodnih tema. Predavanja i treninge držali su predavači sa višegodišnjim iskustvom u političkoj edukaciji i radu sa mladima: Tamara Vukov, Nenad Čelarević, Žarko Malinović, Bojana Pucarević, Ljiljana Skrobić i Alexender Grunauer.

Institut za javnu politiku i KAS nastavljaju zajednički rad na ostvarenju svoje misije, koja se ogleda u pružanju podrške mladima da se dalje edukuju i usavršavaju.