09.03.2017.

Javna rasprava u Evropskom parlamentu: mjerenje klijentelizma u medijima

Vesti

Javna rasprava u Evropskom parlamentu: mjerenje klijentelizma u medijima

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove u saradnji sa konzorcijumom projekta "Media Circle" koji čini 8 organizacija jugoistočne Evrope, među kojima je i Institut za javnu politiku, održao je javnu raspravu u Europskom parlamentu na temu „Indeks klijentelizma u medijima: Mjerenje medijske stvarnosti u šest zemalja jugoistočne Europe“.

Indeks klijentelizma u medijima (MCI) mjeri rizike klijentelističkih praksi, postojanje takvih praksi, kao i potencijal društva i države za rješavanje pitanja klijentelizma u medijima, kao i drugih pitanja povezanih s funkcioniranjem medijske industrije.

Indeks klijentelizma u medijima 2016. zabjeležio je najznačajniji pad u Srbiji i Rumuniji u odnosu na mjerenja iz prethodne godine. Hrvatska je značajno ispred Srbije, međutim, ukupna slika u Hrvatskoj se takođe pogoršala. Mjerenja 2016. godine ukazuju i da je situacija u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji vrlo slična, što ima uporišta i u dinamici političkih aktivnosti u ovim zemljama prethodne godine. Značajno pogoršanje medijske slike, odnosno rizika klijentelizma u medijima, zabilježeno je u Rumuniji, što isto tako odgovara stvarnom stanju, odnosno značajnim političkim intervencijama u medije u prethodnoj godini.

Javnim saslušanjem predsjedavala je zastupnica parlamenta Monica Macovei (Europski konzervativci i reformisti). U uvodnom govoru Macovei je naglasila kritičnu potrebu za transparentnošću vlasništva nad medijima: „Moramo znati ko su stvarni vlasnici medija. Očekuje se da će se to postići u sklopu 5. Direktive o sprječavanju pranja novca, kako bi se postigla potpuna transparentnost vlasništva.“

Parlamentarna zastupnica Željana Zovko (Evropska pučka stranka) rekla je da mediji moraju biti odgovorni građanima, a ne biti političke sluge. Također je napomenula da teško breme etničke podjele u Bosni i Hercegovini te ozbiljno nepostojanje transparentnosti kod dodjele novčane podrške medijima iz budžeta utiče medijski prostor.

Sabine Zwaenepoel, koordinatorka Centra za ekspertizu vladavine prava i temeljnih prava (DG Near), naglasila je da ni jedna od zemalja nije zabjeležila napredak, već je kod nekih zemalja u stvari zabjeleženo pogoršanje što se tiče medijskih sloboda. „Mediji su okosnica demokratije. Ipak, mediji koji imaju povodac oko vrata prijetnja su demokratiji. Iz tog razloga moramo nastaviti sa naporima da osiguramo medijske slobode i nezavisnot medija“, rekla je Zwaenepoel.

Istraživanje je provedeno u okviru projekta Odgovor građana na klijentelizam u medijima, MEDIA CIRCLE, finansiranog iz Instrumenta pretpristupne pomoći Europske unije (IPA) Civil Society Facility (CSF). Nosilac projekta je Partnerstvo za društveni razvoj, a konzorcijum od 8 organizacija čine Expert Forum iz Rumunije; BH novinari i VESTA iz Bosne i Hercegovine; Institut za javnu politiku iz Crne Gore; Public iz Makedonije; Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) iz Srbije.