13.02.2017.

Uvodna radionica za pripremu inventara žive

Vesti

Uvodna radionica za pripremu inventara žive

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, u zgradi UN u Srbiji održana je uvodna radionica za pripremu inventara žive.

Konferencija se realizuje u okviru projekta “Inicijalna procena kapaciteta Minamata konvencije o živi u Republici Srbiji” koji sprovodi Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine uz tehničku podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) i ekspertsku podršku Instituta za javnu politiku.

Nakon uvodnog obraćanja Jasmine Murić, nacionalne direktorke projekta, osnove i ciljeve ovog projekta predstavio je Miroslav Tadić, portfolio menadžer UNDP.

O nacionalnom pravnom i institucionalnom okviru za opasne hemikalije govorila je Sonja Roglić iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, nacionalna kontakt osoba Minamata konvencije. Nešto više o doprinosu projekta budućoj implementaciji Minamata konvencije o živi rekla je liderka nacionalnog eksperstkog tima Anđelka Mihajlov, a član tima Nebojša Pokimica o praćenju stanja žive u medijumima životne sredine.

Elena Janković govorila je o glavnim potencijalnim izvorima žive u Srbiji, dok je Milica Momčilović predstavila komunikacionu strategiju MIA projekta. Međunarodni konsultant Peggy Macaigne održala je uvodnu prezentaciju UNEP priručnika za pripremu inventara žive i predstavila metodologiju izrade inventara.

Pregled specifičnosti za Srbiju dala je članica ekspertskog tima Tanja Radović, dok je Hristina Stevanović Čarapina govorila o otpadu koji sadrži živu i kontaminiranim područjima.