05.06.2013.

Održana konferencija o RezolucijiI SB UN 1325

Vesti

Održana konferencija o RezolucijiI SB UN 1325

U organizaciji Instituta za javnu politiku iz Podgorice, mislije OEBS i kancelarije UNDP u Crnoj Gori, juče, 4. Juna 2013. Godine, u hotelu Podgorica održana je konferencija posvećena saradnji državnih i nedržavnih aktera u sprovođenju Rezolucije Savjeta bezbijednosti Ujedinjenih nacija 1325 – Žene, mir i bezbijednost.

Konferenciju je otvorio ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Raško Konjević koji je istakao da integracija žena u bezbjednosni sistem postaje globalni trend i da svi treba da u okviru svojih nadležnosti rade na povećanju učešća žena u svim sektorima. Prema podacima koje je ministar Konjević saopštio, Uprava policije zapošljava oko 19 odsto žena, u Ministarstvu odbrane trećinu zaposlenih čine žene, a u Jedinici za nacionalnu bezbijednost zaposleno je oko 34 odsto žena.
Ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović, napomenuo je da Crna Gora treba da preuzme sve mjere kako bi se unaprijedila politička i ekonomska prava žena i postigla rodna ravnopravnost. – I pored vidljivih pomaka u ovoj oblasti, treba i dalje raditi na efikasnoj primjeni zakonodavstva i jačanju međusektorske saradnje kako bi ravnopravnost zaista zaživjela i u praksi. Komponente rodne ravnopravnosti treba uključiti u sve sektore sistema bezbjednosti – rekao je Numanović.

Šef Misije OEBS-a Ljubomor Kopaj istakao je da je Rezolucija UN 1325 jedan od centralnih principa Akcionog plana za ravnopravnost polova, prihvaćen od strane svih 57 država članica.
On je kazao da OEBS odavno prepoznaje činjenicu da jednaka prava za žene i muškarce, kao i ukupna zaštita ljudskih prava, čine jedan od suštinskih preduslova održivog mira i bezbjednosti, kao i da je Misija OEBS-a podržala konferenciju u nadi da će ona dovesti do daljih značajnih koraka i aktivnosti, kao što je usvjanje Nacionalnog akcionog plana za implementaciju ove rezolucije. U uvodnom dijelu prisutnima se obratio i Miodrag Dragišić, rukovodilac sektora za socijalnu inkluziju u okviru UNDP, koji je kazao je da će ta organizacija posebnu pažnju posvetiti zastupanju politike rodne ravnopravnosti, jer je položaj žena u svim segmentima društva jedan od osnovnih pokazatelja stepena razvoja države.

Prvi radni panel konferencije otvorila je Andrea Vesa koja se putem video linka u rad konferencije uključila iz Brisela. Vesa je govorila o važnosti Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava za proces implementacije Rezolcije 1325. Ova Kancelarija, oformljena u okviru OEBS-a, aktivna je u oblastima praćenja izbornih procesa, demokratskog razvoja, ljudiskih prava, tolerancije, nediskriminacije i vladavne prava.

Bojana Balon, savjetnica na programu SEESAC formiranom u okviru UNDP, govorila je o primjerima dobrih praksi u sprovođenju Rezolucije 1325 na regionalnom nivou. SEESAC je Centar za kontrolu malog i lakog naoružanja u Jugoistočnoj Evropi koji radi na jačanju kapaciteta nacionalnih i regionalnih aktera kako bi mogli kontorlisati i smanjiti proliferaciju i zloupotrebu malog i lakog naoružanja i time doprinijeli stabilnosti, sigurnosti i razvoju Jugoistočne Evrope. Projekti koje je predstavila Bojana Balon vezani su za žene u vojsci i policiji.

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore Nada Drobnjak prisutne je podsjetila je kako je tekla regionalna saradnja vlada u vođenju procesa primjene Rezolucije 1325. Takođe, predstavila je rad ovog skupštinskog Odbora u okviru Beogradskog centra za političku izuzetnost.

Selena Tasić, programska menadžerka Instituta za javnu politiku predstavila je iskustva Srbije u donošenju, sprovođenju i monitoringu Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje Rezolucije 1325 i napomenula važnost lekcija koje bi Crna Gora mogla da nauči iz slučaja Srbije. Ona je naglasila da donošenje NAP-a ne bi trebalo da bude brz proces, jer je neophodno napraviti sveobuhvatne konsultacije i uključiti sve društvene aktere kako bi implementacija tekla uspješno.

Drugi radni panel otvorila je Ljulja Đonaj iz Uprave policije Crne Gore, ujedno i predstavnica mreže žena policajki Jugositočne Evrope, koja je govorila o učešću crnogorskog ogranka ove mreže u njenim aktivnostima. Irena Bošković iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore je, govoreći o koordinaciji i vođenju procesa implementacije Rezolucije, istakla važnost saradnje države i aktera civilnog društva. O ulozi civilnog društva u sprovođenju R1325 govorila je predstavnica nevladine organizacije “Žene, mir i bezbjednost” Nada Vukoslavčević. Panel je zaključila Duška Pejović, novinarka TV Atlas, koja je istakla značaj medija u informisanju javnosti o Rezoluciji 1325. Ona je dio svog izlaganja posvetila i ukupnoj slici o ženama koju u javnost plasiraju mediji, ističući da izvještavanje u najvećoj mjeri ne pridaje važnost aspektu roda.

U diskusiju su se aktivno uključili predstavnici i predstavnice civilnog sektora.

Svi učesnici konferencije izrazili su spremnost da učestvuju u nastavku ovog procesa, sarađuju u radu na implementaciji Rezolucije 1325 i na taj način doprinesu ravnopravnosti žena u sektoru bezbjednosti.