07.05.2014.

Potpisan ugovor o saradnji između Unije diskografa Srbije i IJP

Vesti

Potpisan ugovor o saradnji između Unije diskografa Srbije i IJP

Danas je u Beogradu potpisan ugovor o saradnji između Unije diskografa Srbije i Instituta za javnu politiku. Ugovor su potpisali predsednik Upravnog odbora UDS Branislav Stojanović i direktor Instituta za javnu politiku Vladimir Popović.

Unija diskografa Srbije - UDS - je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti snimanja i izdavanja zvučnih zapisa i muzike. Članovi UDS su eminentni muzički izdavači iz Srbije i regiona, koji su u vremenu veoma raširene piraterije odlučili da zaštite svoja prava, kako sopstvenim delovanjem tako i kroz saradnju sa srodnim organizacijama i državnim organima.

Ciljevi saradnje UDS i IJP su rad na jačanju zaštite intelektualne svojine i aktivno učestvovanje u kampanjama protiv piraterije i nepoštovanja autorskog i srodnih prava.

Eksperti IJP će nadležnim organima ukazati na potrebu izmena zakona koji regulišu ovu oblast, a pre svih Zakona o autorskom i srodnim pravima. Dosadašnje neadekvatno menjanje propisa dovelo je do smanjenja stepena zaštite intelektualne svojine. Ovo se pre svega odnosi na izmene Zakona o autorskom i srodnim pravima iz 2012. godine koje su donete bez ikakve javne rasprave, po hitnom postupku i od strane lica koja se nikada nisu bavila tom materijom. Usvajanjem takvog Zakona, učinjen je korak unazad u približavanju domaćeg pravnog okvira standardima EU. Na negativne posledice ovog Zakona ukazala je i Evropska komisija u Izveštaju o napretku Srbije za 2013. godinu. U sprovođenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju jedan od ključnih problema predstavlja loša regulativa u ovoj oblasti.

Smatramo da su izmene i dopune zakona nužne, kao i da se one moraju donositi u saradnji sa predstavnicima nosilaca prava. Institut će insistirati da se u svrhu promene zakonske regulative, pri Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije formira Radna grupa za izradu nacrta novog zakona u čiji sastav bi ušli i predstavnici strukovnih udruženja. Uvereni smo da bi na ovaj način Srbija došla do rešenja koje bi ovu oblast uredilo na savremen i efikasan način. Time bi takođe bile otklonjene zamerke Evropske komisije i omogućeno da se u kratkom roku otvori Poglavlje 7 u procesu pregovora za pristupanje EU.

Osim saradnje na institucionalnom planu, IJP će nastojati da najširoj javnosti približi značaj poštovanja prava intelektualne svojine. Stav IJP je da intelektualna svojina predstavlja civilizacijsku tekovinu i da njena zaštita i poštovanje predstavljaju nužnu podršku i podsticaj kreativnim pojedincima u zemlji i regionu. Samo dostizanjem ovih tekovina možemo približiti naše društvo standardima razvijenog sveta.