03.09.2015.

Promocija drugog broja Kvartalnog Medijametra - Analiza štampanih medija u Srbiji

Vesti

Promocija drugog broja Kvartalnog Medijametra - Analiza štampanih medija u Srbiji

Danas je u Press centru TANJUG održana konferencija za štampu na kojoj je predstavljen drugi broj časopisa “Kvartalni Medijametar – Analiza štampanih medija u Srbiji”.

Velimir Ćurgus Kazimir, urednik Kvartalnog Medijametra, izjavio je da drugi broj Medijametra predstavlja pravu priliku da se proveri da li su model i metodologija koji su primenjeni radi dobijanja precizne i objektivne slike o nacionalnim štampanim medijima u Srbiji ispravni. On je istakao da se može konstatovati da su postavljena pitanja i odgovori u potpunom skladu sa rezultatima analize iz prvog i drugog broja. Ćurgus ja napomenuo da je došlo do povećanja broja analiziranih tekstova sa naslovnih strana, što nije samo posledica dinamike medijske scene, već i manjeg broja praznika, koji su uticali na broj odabranih tekstova u prvom tromesečju.

Foto: Tanjug

Danica Laban, metodološkinja istraživanja, rekla je da dnevne novine u Srbiji imaju čvrstu koncepciju i uređivačku politiku, što se prelama kroz odabir tema plasiranih na naslovnim stranama. Ona je istakla da se uporednom analizom rezultata istraživanja prvog i drugog broja Medijametra dolazi do zaključka da sve analizirane dnevne novine na isti način predstavljaju teme i aktere, što ukazuje da ne postoje odstupanja od zacrtane uređivačke politike. Laban je podvukla da teme koje imaju produženo trajanje na naslovnim stranama uvek imaju jasno određenu političku konotaciju.

Foto: Tanjug

Dejan Vuk Stanković, autor diskurzivne analize, istakao je da je potvrđen zaključak diskurzivne analize prvog broja Medijametra, odnosno da u medijskom prostoru, a posebno u oblasti štampanih medija, postoji javno iskazivanje slobode mišljenja i govora. On je naglasio da je sadržina tekstova u nedeljnicima dominantno kritički nastojena prema aktuelnoj vlasti. Stanković je izjavio i da komentari, kolumne i intervjui uglavnom kreiraju negativne imidže političkih aktera i često potenciraju različite, oštro sukobljene interpretacije smisla pojedinačnih događaja i procesa. On napominje da je izgradnja negativnog imidža vlasti direktno povezana sa radikalno kritičkim preispitivanjem političkog programa i prakse premijera Srbije. Taj kritički narativ prema premijeru ogleda se u nizu kvalifikacija: ekstremna autoritaranost, sklonost političkim i medijskim manipulacijama, urušavanje institutcija, nepoštovanje principa podele vlasti. Stanković je rekao da je i imidž opozicije uglavnom negativan. O njoj se piše kako joj nedostaje moralni kredibilitet, politička snaga, kako nema inovativne političke ideje i obrasce komunikacije sa javnošću, kao i da je karakteriše deficit novih lidera.

Foto: Tanjug

Između ostalog, istraživanje je u ovom broju pokazalo da:

U skladu sa rezultatima prvog broja Medijametra, najveći broj tekstova na naslovnicama i dalje ima premijer Srbije Aleksandar Vučić (522), što predstavlja dvostruko više od prvog sledećeg aktera, predsednika Srbije Tomislava Nikolića (239). Najviše tekstova o Vučiču bilo je u listovima Danas (121) i Politika (112), a najmanje u listu Informer (44) i Alo! (53). Najviše pozitivnih tekstova o Aleksandru Vučiću nalazimo u listu Informer, a najviše negativnih u listu Danas, dok je o Tomislavu Nikoliću najviše pozitivnih tekstova bilo u Politici, a najviše negativnih u listovima Alo! i Blic.

Istraživanje je pokazalo i da se delimično održao trend iz prvog tromesečja u vezi sa pisanjem o ministarima u Vladi RS. I u ovom kvartalu najviše negativnih tekstova je napisano o Bratislavu Gašiću, dok ovoga puta beležimo najviše pozitivnih tekstova o Ivici Dačiću. Od opozicionih lidera najzastupljeniji je Vojislav Šešelj, najviše pozitivnih tekstova ponovo ima Boris Tadić, a najviše negativnih Bojan Pajtić.

Od regionalnih političara u drugom kvartalu 2015.najzastupljeniji je Milorad Dodik (68 tekstova), koji je ujedno i predstavljen u najboljem svetlu (100% neutralnih tekstova), dok najveći procenat negativnih tekstova beležimo kod Edija Rame (30%). Od inostranih aktera najzastupljeniji je Vladimir Putin (66) koji je pojedinačno gotovo isto zastupljen na naslovnicama kao tri najviša zvaničnika EU u zbiru – Johanes Han (28), Federika Mogerini (24) i Žan Klod Junker (16).

Drugi kvartal 2015. godine karakteriše izrazito negativno izveštavanje o regionalnim odnosima, stalno podsećanje na sukobe i nerešena pitanja: čak 43.82% tekstova o regionu je sa negativnim vrednosnim kontekstom.

Na osnovu istraživanja može se uočiti da postoji zabrinjavajuće mali broj tekstova o Evropskoj uniji (53), što je manje čak i od broja tekstova koji se bave pitanjima crkve i vere (65). Od značaja je i da 28.3% svih tekstova o Evropskoj uniji ima negativnu konotaciju.

Istraživanje je pokazalo da je broj vrednosno obojenih tekstova konstantan od početka godine, što predstavlja suprotnost moralnim i profesionalnim standardima. U listovima Informer, Kurir, Alo! i Blic više od 50% izveštaja je vrednosno obojeno. To se najbolje ocrtava na slučaju Zaštitnika građana Saše Jankovića gde je zabeležena otvorena polarizacija medija. Prilikom izveštavanaj o "slučaju Janković" nijedan list nije ostao neutralan i većina tekstova ima vrednosni kontekst. Za ilustraciju dva ekstremna primera možemo uzeti list Informer, koji ima 100% negativnih tekstova, i list Blic, koji ima 100% pozitivnih tekstova o ovoj temi.

Medijametar je istraživački naučno-stručni projekat koji analizama vrednosnih stavova i analizama diskursa prati štampane medije u Srbiji. Namenjen je unapređenju profesionalnih i etičkih standarda medijskog izveštavanja i analiza. Izveštaj je naučna i stručna podrška svim učesnicima javne politike, medijima, vlasti, opoziciji, analitičarima i javnosti.

U ovom broju obrađeni su tekstovi sa naslovnih strana dnevnih novina Politika, Kurir, Večernje novosti, Blic, Danas, Alo! i Informer u periodu april – jun 2015. U diskurzivnoj analizi obuhvaćeni su nedeljnici Vreme, NIN, Novi Magazin, Nedeljnik, Newsweek i Pečat. Treći broj Kvartalnog Medijametra biće objavljen u novembru.