28.05.2013.

“Saradnja državnih i nedržavnih aktera u sprovođenju Rezolucije UN 1325”

Vesti

“Saradnja državnih i nedržavnih aktera u sprovođenju Rezolucije UN 1325”

Institut za javnu politiku, u saradnji sa Odborom za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, Mrežom žena policajki jugoistočne Evrope i predstavnicima civilnog sektora, medija i akademske zajednice, a uz podršku Misije OEBS-a i UNDP-ja u Crnoj Gori, vas poziva da prisustvujete konferenciji “Saradnja državnih i nedržavnih aktera u sprovođenju Rezolucije UN 1325” koja će se održati 4. juna 2013. godine u hotelu Podgorica u Podgorici, sa početkom u 09.30 h.

Cilj konferencije je otpočinjanje usmjerenog dijaloga i saradnje institucija, civilnog društva, medija, akademske zajednice i građana na sprovođenju Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih Nacija 1325- Žene, mir i bezbjednost.

Rezolucija 1325 Savjeta bezbjednosti UN ima za cilj da podstakne vlade širom svijeta na povećanje učešća žena u procesima donošenja odluka, sprečavanju konflikata, post-konfliktnih situacija, mirovnim pregovorima i mirovnim operacijama. Crna Gora se usvajanjem Rezolucije obavezala da aktivno učestvuje u izgradnji mira, stabilnosti i bezbjednosti na regionalnom, ali i evropskom nivou.

Dijalog institucija i civilnog sektora ključan je za dalji proces evroatlanskih integracija Crne Gore, i od velike je važnosti za koordinisano, usmjereno i efikasno ispunjavanje preporuka koje proizilaze iz Rezolucije. Krajnji cilj ovog dijaloga jeste definisanje agende Žene, mir i bezbjednost, čije će sprovođenje od strane državnih institucija, umnogome zavisiti od kvalitetne saradnje sa nedržavnim akterima u ovom procesu.

Nadamo se da ćete svojim prisustvom konferenciji doprinijeti kvalitetnom dijalogu i saradnji na budućim aktivnostima.

Program skupa