25.06.2015.

Selena Tasić - Dobijanje projekata je zajednički veliki uspjeh

Vesti

Selena Tasić - Dobijanje projekata je zajednički veliki uspjeh

Dobijanje projekta „Ženska vlada Zapadnog Balkana EU“ je veliki uspjeh ne samo za nas kao organizaciju već i za cijelu državu jer je prvi da jedna organizacija iz Crne Gore izabrana da bude nosilac projekta iz ovog programa podrške, kazala je za Pobjedu Selena Tasić, programska menadžerka Instituta za javnu politiku.

„Ono što je još veći uspjeh podvlačim: zajednički jeste sama tema projekta. Projekti iz oblasti ljudskih prava nemaju više značaj i težinu ukoliko glavne aspekte i problematična područja ne uspete da kroz planirane aktivnosti uvežete sa drugim važnim oblastima koje predstavljaju osnov zdravog funkcionisanj a društva“, rekla je ona.

Projekat „Ženska vlada Zapadnog Balkana EU“, čiji je nosilac Institut za javnu politiku, odabran je na konkursu Evropa za građane i građanke, u okviru programa koji sprovodi Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijske politike, kao jedan od najbolja 23 projekta na nivou Evropske unije.

„Projekat je usmjeren na jačanje ženskog preduzetništva na Zapadnom Balkanu, kroz specijalno razvijene trening programe na osnovu kojih će se žene učesnice projekta obučavati za specifična područja i profesije kojima se već bave. Ono što predstavlja problematično područje u zemljama u razvoju je nedovoljna vidljivost ženskog preduzetništva, tako da će posebna pažnja biti usmjerena na njihovo predstavljanje u javnosti i na tržištu rada“, istakla je ona.

Prema njenim riječima neke od pratećih aktivnosti će uključivati i umrežavanje sa biznis platformama žena na EU nivou kroz umrežavanje preduzeća, projekata i zajedničkih inicijativa.

„Dakle: vrlo kompleksan projekat, na kom će odabrane učesnice iz tri zemlje Zapadnog Balkana i jedne EU države dobiti set vještina, tehnika i gotovih platformi kroz koje će moći dalje da rade na svom profesionalnom razvoju. Važno je napomenuti da će projekat uključivati i volontiranje i pružanje prilike za praksu mladim ženama, koje su posebno važna ciljna grupa u okviru sprovođenja politika iz oblasti rodne ravnopravnosti“, rekla je Tasićeva između ostalog.

Ona je naglasila da je od samog otvaranja Instituta u Podgorici, prisutni su pokušaji da nam se po svaku cijenu onemogući rad u Crnoj Gori.

“Kada smo dobili prvi grant od američke Ambasade u Podgorici, pa kasnije i od NATO-a, pojedini predstavnici nevladinog sektora u Crnoj Gori, koji su očito dobili nenadanu konkurenciju, pritiskali su donatore na sve moguće načine, kako bi nam se ometao, odnosno praktično onemogućio rad. Nakon dobijanja IPA projekta danima smo bili glavna tema jednih dnevnih novina?! Ta zapanjujuća količina bijesa, mržnje, uvreda i zavisti bila je zaista nevjerovatna”, kazala je Tasićeva.

Svetlana Tasić ističe da tema uopšte nije bio kvalitet projekta i njihovog rada već činjenica da se neko usudio da poremeti poredak na tadašnjoj crnogorskoj NVO sceni, gdje su uloge već godinama unazad podijeljene i gde se tačno zna ko je nedodirljiv i kakve posljedice snosi onaj ko im zasmeta.

“Ono što je apsurdno je činjenica da se organizacije koje su ovo pokrenule, a koje se navodno bave ženskim pravima, niti jednom jedinom rječju nisu osvrnule na temu projekta ili stvari koje bi projekat mogao da promijeni u smislu položaja žena u Crnoj Gori. Tako se stiče utisak da se pomenute borkinje za prava žena, zapravo, prije svega bore za što bolji sopstveni materijalni i društveni status”, smatra ona.

Preuzeto sa: http://www.cdm.me/ekonomija/dobijanje-projekta-je-zajednicki-veliki-uspjeh