17.06.2014.

Vrijeme je za ženska prava i rodnu ravnopravnost u Crnoj Gori

Vesti

Vrijeme je za ženska prava i rodnu ravnopravnost u Crnoj Gori

Institut za javnu politiku (IJP) u saradnji sa Ekvilib Institutom (EI) iz Slovenije sprovodi projekat pod nazivom „Vrijeme je za ženska prava i rodnu ravnopravnost u Crnoj Gori“. Projekat je finansiran od strane Ministarstva vanjskih poslova Slovenije – Slovenačke razvojne saradnje i sprovodi se na teritoriji Crne Gore u vremenskom trajanju od 29 mjeseci. Cilj projekta je kontinuirano podizanje svijesti javnosti o pitanjima rodne ravnopravnosti, pospješivanje dijaloga između institucija, civilnog sektora i medija kao i u poduzimanju konkretnih koraka kako bi se poboljšao položaj žena u Crnoj Gori, njihove uloge i učešća u mnogim sektorima sa posebnim osvrtom na bezbjedonosni sektor. Crna Gora ostaje kao jedina zemlja Zapadnog Balkana koja nema usvojen Akcioni plan za implementaciju rezolucije R1235. Usvajanje akcionog plana bi omogućilo jasan pristup pitanju rodne ravnopravnosti u oblastima bezbjednosti, mira i prevencije konfikata. Nacionalni akcioni plan kao obavezni dokumenat koji usvaja Vlada, posebnu težinu ima u zemljama post- konfliktnog, post- autoritatnog i tranzicionog konteksta. Sprovođenje NAP je veoma važan proces posebno sa aspekta vladavine prava koji je ključan za sve zemlje koje teže integraciji Evropskoj uniji.