Detašman radnika u Istočnoj Evropi

Projekti

Detašman radnika u Istočnoj Evropi
Projekat Detašman radnika u Istočnoj Evropi (EEPOW) - Studija za Srbiju (Country report)
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu Donator/Finansijer Trajanje projekta
Beograd, Srbija Partner EaSI program Evropske unije Jun 2018 - November 2018
Ciljevi projekta

Izrada studije za Srbiju (Country report)

Cilj projekta „Detašman radnika u Istočnoj Evropi (EEPOW)“ je razmatranje pitanja upućivanja radnika iz Srbije na rad u zemlje EU, zapošljavanje stranaca u Srbiji i kapaciteta za primenu Direktive o upućivanju radnika. Opšti cilj je sprečavanje socijalnog dampinga, zloupotrebe radnika, obezbeđivanje jednakih uslova i prava za isto radno mesto.

U okviru EEPOW projekta jedna od aktivnosti je sprovođenje istraživanja i izrada Studije o upućivanju radnika iz/u Srbiju, koji sprovodi Institut za javnu politiku.

Na osnovu empirijskih podataka, Studija za Srbiju treba da predstavi procenu trenutnih i potrebnih kapaciteta za primenu EU Direktive o upućivanju radnika.

Istraživanje i studija o upućivanju radnika iz/u Srbije na rad predstavljaju osvrt na:

  • harmonizaciju domaćeg zakonodavstva sa EU u oblasti rada. Srbija je kao zemlja kandidat za članstvo u EU u procesu harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa EU
  • postojeće kapacitete za slobodno kretanje radnika i ulazak na tržište EU, stvaranje uslova za primenu EU Direktive o upućivanju, procedure za zapošljavanje stranih državljana u Srbiji
  • empirijske podatke prikupljene od nadležnih institucija i partnerskih organizacija koje u svom delokrugu rada imaju politiku mobilnosti radne snage
  • relevantnu literaturu u oblasti politike radne snage koja uključuje zvanične izveštaje i dokumenta, akademsku literaturu i medijske navode
Projekat Detašman radnika u Istočnoj Evropi (EEPOW) - Studija za Srbiju (Country report)
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu
Beograd, Srbija Partner
Donator/Finansijer Trajanje projekta
EaSI program Evropske unije Jun 2018 - November 2018
Ciljevi projekta

Izrada studije za Srbiju (Country report)

Cilj projekta „Detašman radnika u Istočnoj Evropi (EEPOW)“ je razmatranje pitanja upućivanja radnika iz Srbije na rad u zemlje EU, zapošljavanje stranaca u Srbiji i kapaciteta za primenu Direktive o upućivanju radnika. Opšti cilj je sprečavanje socijalnog dampinga, zloupotrebe radnika, obezbeđivanje jednakih uslova i prava za isto radno mesto.

U okviru EEPOW projekta jedna od aktivnosti je sprovođenje istraživanja i izrada Studije o upućivanju radnika iz/u Srbiju, koji sprovodi Institut za javnu politiku.

Na osnovu empirijskih podataka, Studija za Srbiju treba da predstavi procenu trenutnih i potrebnih kapaciteta za primenu EU Direktive o upućivanju radnika.

Istraživanje i studija o upućivanju radnika iz/u Srbije na rad predstavljaju osvrt na:

  • harmonizaciju domaćeg zakonodavstva sa EU u oblasti rada. Srbija je kao zemlja kandidat za članstvo u EU u procesu harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa EU
  • postojeće kapacitete za slobodno kretanje radnika i ulazak na tržište EU, stvaranje uslova za primenu EU Direktive o upućivanju, procedure za zapošljavanje stranih državljana u Srbiji
  • empirijske podatke prikupljene od nadležnih institucija i partnerskih organizacija koje u svom delokrugu rada imaju politiku mobilnosti radne snage
  • relevantnu literaturu u oblasti politike radne snage koja uključuje zvanične izveštaje i dokumenta, akademsku literaturu i medijske navode

Follow up: Predstavljanje preliminarnih rezultata studije za Srbiju možete videti OVDE

Završen je izveštaj u sklopu projekta "Detašman radnika u Istočnoj Evropi (EEPOW). Kompletan izveštaj možete pogledati OVDE.