27.09.2018.

Predstavljeni preliminarni rezultati - Studija za Srbiju (Country report) u okviru projekta Detašman radnika u Istočnoj Evropi (EEPOW)

Vesti

Predstavljeni preliminarni rezultati - Studija za Srbiju (Country report) u okviru projekta Detašman radnika u Istočnoj Evropi (EEPOW)

U sredu, 26.9.2018. godine u Palati Srbije, održana je radionica gde su predstavljeni preliminarni rezultati studije za Srbiju (Country report) u okviru projekta Posting of Workers in Eastern Europe (EEPOW).

Preliminarne rezultate predstavio je ekspert Instituta za javnu politiku dr Vladimir Abramović.

Na osnovu prikupljenih informacija i podataka tokom istraživanja, preliminarni nalazi studije ukazuju da Srbija ima praksu u oblasti mobilnosti radne snage i posredovanja u zapošljavanju. Posebno je razvijena saradnja u oblasti upućivanja između Srbije i Nemačke (detašmani – upućivanje na rad zaposlenih iz Srbije u Nemačku radi obavljanja poslova po osnovu zaključenih ugovora za izvođenje radova u industriji i građevinarstvu). Sa druge strane, iako postoji potreba, pitanje zapošljavanja radnika iz Srbije u Rusiji nije regulisano.

Osim toga, Srbija ima značajan broj zaključenih bilateralnih sporazuma o socijalnom i zdravstvenom osiguranju. U zavisnosti od sporazuma koji je zaključen, radnici iz Srbije tokom rada u inostranstvu imaju pravo na zdravstveno, socijalno, osiguranje u slučaju nezaposlenosti, bolovanje, dnevni, nedeljni, godišnji odmor itd. Srbija je delimično uskladila zakonodavstvo sa EU u oblasti mobilnosti radne snage.

Ostvarena je saradnja sa drugim institucijama u oblastima sprečavanja i suzbijanja sive ekonomije u oblasti rada, koordinacije aktivnosti na usklađivanju zakonodavstva sa EU, borbe protiv trgovine ljudima, posredništva u zapošljavanju, ostvarivanju prava na socijalno i zdravstveno osiguranje, kao i bezbednosti i zdravlja na radu.

Zainteresovane strane za mobilnost radne snage, udruženja poslodavaca i radnika i nevladine organizacije, učestvuju u konsultacijama o mobilnosti radne snage koju pokreću resorna ministarstva, ali ima prostora za unapređenje saradnje (učešće u procesu unapređenja zakonodavstva i pregovaračkom procesu sa EU).

Po pitanju javnog upravljanja i koordinacije politika, Srbija je unapredila svoju poziciju u poređenju sa drugim zemljama sveta (Indikatori Svetske banke). Uočljivo je poboljšanje u oblasti transparentnosti i uključivanja zainteresovanih strana u kreiranje politika. Posebno je vidljivo poboljšanje u oblasti unapređenja zakonodavstva, dok na polju sprečavanja korupcije nije ostvaren napredak.