Unapređenje zaštite intelektualne svojine

Projekti

Unapređenje zaštite intelektualne svojine
Projekat Unapređenje zaštite intelektualne svojine
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu Donator/Finansijer Trajanje projekta
Srbija Realizator projekta Unija diskografa Srbije UDS maj 2014 - decembar 2016. godine
Ciljevi projekta

Jačanje zaštite intelektualne svojine i promena svesti javnosti o značaju poštovanja autorskog i srodnih prava.

U saradnji sa Unijom Diskografa Srbije UDS, Institut za javnu politiku Beograd započinje projekat “Unapređenje zaštite intelektualne svojine”.

Aktivnosti u okviru projekta

  • organizovanje javnih diskusija i podsticanje javnog dijaloga o stanju u oblasti zaštite intelektualne svojine;
  • učestvovanje u javnim raspravama u postupcima donošenja novih ili izmena postojećih zakona koji regulišu ovu oblast;
  • saradnja sa nadležnim državnim organima u cilju unapređenja zaštite intelektualne svojine i usklađivanja propisa sa zakonodavstvom EU ;
  • učestvovanje u kampanjama protiv piraterije i nepoštovanja autorskog i srodnih prava;
  • približavanje značaja poštovanja prava intelektualne svojine najširoj javnosti kroz edukaciju korisnika.
Projekat Unapređenje zaštite intelektualne svojine
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu
Srbija Realizator projekta
Donator/Finansijer Trajanje projekta
Unija diskografa Srbije UDS maj 2014 - decembar 2016. godine
Ciljevi projekta

Jačanje zaštite intelektualne svojine i promena svesti javnosti o značaju poštovanja autorskog i srodnih prava.

U saradnji sa Unijom Diskografa Srbije UDS, Institut za javnu politiku Beograd započinje projekat “Unapređenje zaštite intelektualne svojine”.

Aktivnosti u okviru projekta

  • organizovanje javnih diskusija i podsticanje javnog dijaloga o stanju u oblasti zaštite intelektualne svojine;
  • učestvovanje u javnim raspravama u postupcima donošenja novih ili izmena postojećih zakona koji regulišu ovu oblast;
  • saradnja sa nadležnim državnim organima u cilju unapređenja zaštite intelektualne svojine i usklađivanja propisa sa zakonodavstvom EU ;
  • učestvovanje u kampanjama protiv piraterije i nepoštovanja autorskog i srodnih prava;
  • približavanje značaja poštovanja prava intelektualne svojine najširoj javnosti kroz edukaciju korisnika.

Follow-up

Panel rasprava "Pristupna agenda EU - ZAŠTITA INTELEKTUALNOG KAPITALA - Etički imperativi" održaće se u ponedeljak 16. juna 2014. godine u Hotelu Metropol. Najavu panela pogledajte OVDE.

"Intelektualna svojina nedovoljno zaštićena", poručeno je sa panel rasprave u organizaciji Instituta za javnu politiku. Više o panelu pročitajte OVDE.

Svetski dan intelektualne svojine obeležen širom sveta. Tema ovogodišnje kampanje je “Ustani i bori se! Za muziku!” (Get Up, Stand Up. For music.) Više o ovom prazniku pročitajte OVDE.