18.12.2013.

Kariera ali otrok – dilema sodobne ženske?

Autorski tekstovi

Kariera ali otrok – dilema sodobne ženske?

Kariera ali otrok in družina? Za sodobne ženske, ki aktivno in ambiciozno vstopajo na svojo profesionalno pot, je to bistveno življenjsko vprašanje. Kako in kdaj uspešno povezati ti dve življenjski misiji? Čemu dati prednost in kdaj? Si lahko na obeh področjih uspešen? To so vprašanja, ki si jih zastavlja sodobna ženska. V pradavnini in celo časih, ki nam niso tako oddaljeni, je bilo lažje. Vloge med spoloma so bile jasno ločene. Moški so lovili - v pradavnini živali, že kmalu potem pa denar za preživetje družine. Ženske so ves ta čas skrbele za dom in družino. V zadnjih letih ni več tako. Vloga moških ni kaj prida spremenila, vloga žensk pa se pospešeno menja. Družina sicer ostaja v ospredju, pa vendar, uspeh v službi, karierna pot, vse to so cilji, ki jih želi doseči in jo tudi izpolnjujejo.

Sodobna družba torej ni več dominantno moška, saj najvišje položaje v podjetjih ne zasedajo več samo moški, temveč so k vodenju počasi pripuščene tudi ženske - (raziskava A.T. Kearney-a, narejena poleti v 61-tih slovenskih podjetjih, kaže, da je med člani uprav 21% žensk, medtem ko je ženskih predsednic uprave 10%). Ženske torej dandanes nimajo več samo vlogo mame in žene, ampak so tudi delavke, managerke, intelektualke, ki moškemu ne stojijo le ob strani, temveč z njim tekmujejo, se pogajajo, primerjajo.

Dilema, s katero se danes srečujejo mlade ambiciozne ženske, je, ali se resno posvetiti ustvarjanju kariere ali pa se v skladu s pričakovanji okolice in svojih bližnjih posvetiti materinstvu.

Problematika usklajevanja delovnega in zasebnega življenja

V večini družb in kultur velja, da je konflikt med delom in zasebnim življenjem pri ženskah večji kot pri moških. Čeprav se moški prav tako srečujejo s tem izzivom, ta bolj prizadene ženske, saj so one tiste, ki večinoma skrbijo za otroke, poleg tega pa vodijo celotno gospodinjstvo. Raziskave celo kažejo, da se raven stresnega hormona pri ženskah po koncu delovnega časa ne zmanjša, saj tudi v domačem okolju čutijo večjo odgovornost do družinskih obveznosti v primerjavi z moškimi, ki jim raven stresnega hormona v domačem okolju upade. Čeprav igranje več vlog ženskam lahko prinese določeno zadovoljstvo, pa lahko na dolgi rok ob težavnem usklajevanju dveh življenj to povzroči stres in preobremenitev.

Usklajevanje delovnega in zasebnega življenja je zato postalo pomemben dejavnik uspešnosti v delovnem procesu, zato je je izjemno pomembno, da je delodajalec naklonjen konceptu uravnoteženja dela in družine, saj to prispeva k večji produktivnosti in motivaciji na delovnem mestu. Posledica tega je, da najboljši delodajalci danes niso več tisti, ki dobro plačajo delavce, temveč tisti, ki razvijejo tako organizacijsko kulturo in politiko znotraj podjetja, ki omogoča uravnoteženje dela in zasebnega življenja.

Ukrepi za uravnoteženje delovnega časa žensk v podjetju

Kot prva rešitev se ponuja prožni delovni čas z izbiro prihoda in odhoda z dela.

Druga opcija, če seveda to omogoča narava dela, je delo na domu, kar je z razvojem informacijske tehnologije postalo lažje izvedljivo. Vendar pa delo na domu lahko vodi na dolgi rok v osamitev, kar ženski omeji strokovni razvoj, saj je manj vključena v mreženje in v odnose s sodelavci.

Naslednja opcija je mentorstvo, ki ženski omogoča lažje napredovanje, saj je mentor tisti, ki zagotavlja vse potrebne informacije, psihično podporo, nasvete, kar posledično zmanjša ženski porabo časa na delovnem mestu.

Eden od ukrepov je tudi polovični delovni čas, vendar pa bi na dolgi rok to lahko pomenilo, da bi bila ženska videna kot manj predana organizaciji in bi bila tako lahko izključena iz napredovanja.

Kot zadnja opcija, ki med slovenskimi podjetji še ni najbolj razširjena, pa je možnost otroškega varstva znotraj podjetja. S tem se pri nas lahko pohvali farmacevtska družba Lek, ki nudi svojim zaposlenim otroško varstvo in s tem lajša usklajevanje delovnika z družinskim življenjem.

Priporočila za uravnoteženje na zasebni ravni

V raziskavi se je kot eno ključnih vprašanj pri ženskah s kariero - tako tistih, ki so že matere, kot tistih, ki se o tem še določajo - postavilo, kako pravilno uravnotežiti svoje življenje. Najpomembneje je, da pri uravnoteženju različnih nalog ženska ne pozabi nase in da otrok ni razlog, da bi se ženska odpovedala svojim ciljem in željam. Če bo počela nekaj, v čemer je dobra, bo uspešno funkcionirala tudi na drugih področjih življenja. Kot je rekla ena izmed predstavnic v moji raziskavi: »Ženska marsikaj zamuja, če pozabi nase in se ne realizira v kariernem smislu.«

Naslednji ukrep pri uravnoteženju je organizacija časa. Ženska si mora organizirati dan, saj slaba organizacija časa vodi v nezadovoljstvo, stres in v pomanjkanje časa tako za otroke, kot tudi za sebe. Poleg organizacije časa je pomembno postavljanje prioritet. Pomembno je, da ženska ve, kaj je potrebno narediti takoj ali čim prej in katere naloge lahko počakajo. Na delovnem mestu se mora posvetiti delu, doma pa družini, torej mora postaviti dokaj jasno ločnico med delom in družino.