01.03.2014.

Godinu dana rada Instituta za javnu politiku u Podgorici

Vesti

Godinu dana rada Instituta za javnu politiku u Podgorici

Institut za javnu politiku osnovan je pre godinu dana u Podgorici kako bi se sinergijom znanja i stavova iskusnih stručnjaka i javnih aktivista formulisala nova nacionalna, regionalna međunarodna politika post-jugoslovenskog prostora. Promocijom javnog dijaloga i konstruktivnih rešenja IJP namerava da doprinese naporima država Zapadnog Balkana da postanu ravnopravni, pouzdani i progresivni partneri u evropskim integracijama i međusobnim odnosima.

Od 1. marta 2013. godine Institut za javnu politiku razvio je i implementirao nekoliko projekata iz oblasti vladavine prava. Za tim IJP od ključne važnosti bio je rad na unapređenju stanja u medijima, sa akcentom na profesionalizaciji medija i okupljanju medijskih stručnjaka i novinara koji pridaju važnost demokratskim vrednostima u novinarstvu. Takođe, jedan od prioriteta tima IJP u Podgorici bilo je i usmerenije angažovanje civilne ekspertize u važnim reformskim procesima koje država Crna Gora sprovodi, poput članstva u Evropskoj uniji i NATO.

Nakon inicijalnog istraživanja i analize društvenog i medijskog konteksta u Crnoj Gori, Institut je razvio i sproveo nekoliko projekata.

Prvi projekat se odnosio na upoznavanje javnosti sa važnošću implementacije preporuka iz Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija 1325 Žene, mir i bezbednost. Tim Instituta je u saradnji sa OSCE, UNDP i Odborom za rodnu ravnopravnost u Skupštini Crne Gore organizovao okrugli sto za organizacije civilnog društva i medije o značaju rezolucije i potrebi za kreiranjem Nacionalnog akcionog plana za implementaciju preporuka iz ovog dokumenta. http://www.publicpolicyinstitute.eu/vesti/odrzana-konferencija-o-rezoluciji-sb-un-1325_15/

Sledeći veliki projekat na kom je Institut za javnu politiku učestvovao u ulozi tehničkog organizatora pored još 5 profesionalnih novinarskih udruženja, bila je konferencija o medijima i njihovoj ulozi u procesu sekuritizacije pod nazivom “Riječ, slika i neprijatelj”. Konferencija je okupila stručnjake za medije i novinare Zapadnog Balkana i Evropske Unije, otvarajući po prvi put u Crnoj Gori teme koje do sada nisu bile u fokusu popularnih skupova za medije u regionu u protekloj deceniji. Ovaj skup je na visoko referentan i argumentovan način pokrenuo je debatu o pitanjima koja u velikoj mjeri uslovljavaju slobodu medija; aktuelizujući pitanja političke instrumentalizacije u medijima, kršenja ljudskih prava, etike i standarda novinarske profesije i posebno, uloge medija u procesu sekuritizacije, kao fenomena koji ostavlja duboke negativne posledice za život pojedinca, društva i države. Konferenciju je pratila i multimedijalna izložba Riječ, slika i neprijatelj”, koja je imala za cilj da prikaže javnosti više od 1.000 primera negativnog medijskog izvještavanja na Zapadnom Balkanu, ali i širom sveta, kao primjera direktnog kršenja svih etičkih standarda i normi novinarske profesije. http://www.publicpolicyinstitute.eu/vesti/zakljucci-konferencije-rijec-slika-i-neprijatelj_21/

U septembru mesecu počeo je monitoring medija za izveštavanje o NATO-u, u okviru projekta koji je podržala Ambasada Slovenije u Podgorici I Departman za javnu diplomatiju u NATO-u, “NATO Reach Out”. Cilj monitoringa bio je da se identifikuje koliko je i na koji način predstavljena Severnoatlanska alijansa (NATO) u medijima, pri čemu je posebna pažnja posvećena kritičkom, informativnom i sadržajnom tretiranju teme NATO integracija u toku jednog prosečnog mjeseca u 2013. godini. Monitoring je bio baziran na detaljnoj analizi medijskog sadržaja, koja je uključivala kvalitativnu i kvantitativnu analizu sadržaja kao i dubinsku grupnu diskusiju sadržaja medija. Rezultati istraživanja predstavljeni su u decembru 2013. godine u PR Centru. http://www.publicpolicyinstitute.eu/vesti/istrazivanje-nato-u-medijima-u-crnoj-gori_24/

U oktobru mesecu je počela i priprema za prvu simulaciju rada Severoatlanskog saveta za mlade u Crnoj Gori, pod nazivom “NATO YOUTH MODEL MONTENEGRO”, projekat koji je podržala Američka ambasada u Podgorici. Partneri na ovom projektu bili su mladi iz crnogorsko-američke asocijacije alumnista. Simulacija sastanka Severoatlanskog Saveta aktivnost je koja se širom svijeta održava godinama, a njen osnovni cilj je bolja informisanost mladih o NATO savezu kao i njihovo sticanje veština pregovaranja i diplomatije. http://www.publicpolicyinstitute.eu/vesti/prva-simulacija-sastanka-sjevernoatlantskog-savjeta-za-mlade_23/

U decembru mesecu počela je sa radom i kancelarija Instituta za javnu politiku u Beogradu. Na otvaranju kancelarije najavljen je niz panela i javnih rasprava na temu pregovora Srbije sa Evropskom unijom, u okviru kojih će učestvovati i eksperti I predstavnici Instituta za javnu politiku, kako bi iskustvom I ekspertizom doprineli kvalitetnijem javnom dijalogu. http://www.publicpolicyinstitute.eu/vesti/otvaranje-kancelarije-instituta-za-javnu-politiku-u-beogradu_22/