15.12.2016.

Indeks klijentelizma u medijima: Mjerenje stvarnosti, 2016

Vesti

Na indeks, odnosno rezultate mjerenja tokom predstavljanja u Podgorici osvrnuli su se Marija Vlaović, ispred direktorata za medije u Ministarstvu kulture Vlade Crne Gore, gosp. Dejan Lučić, saradnik na Fakultetu političkih nauka, gđa. Sonja Drobac, direktorka TV Prva i predstavnica Medijskog savjeta za samoregulaciju, dok je rezultate predstavila programska menadžerka Instituta za javnu politiku Selena Tasić.

Experimentalno istraživanje, odnosno nulto mjerenje Indeksa sprovedeno je u šest zemalja Jugoistočne Europe (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Srbija i Rumunjska) u okviru projekta Odgovor građana na klijentelizam u medijima , MEDIA CIRCLE, finansiranog iz Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPA) Civil Society Facility (CSF) i sufinansiranog od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Nosioc projekta je Partnerstvo za društveni razvoj iz Hrvatske, a konzorcijum od 8 organizacija čine Expert Forum iz Rumunije; BH novinari i VESTA iz Bosne i Hercegovine; Institut za javnu politiku iz Crne Gore; Public iz Makedonije; Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Komitet pravnika za ljudska prava iz Srbije.

Indeks klijentelizma u medijima (MCI) usmjeren je na dokazima utemeljeno utvrđivanje postojanja ograničenja naspram klijentelističkih praksi u pojedinim zemljama. Klijentelizam je širok pojam koji se koristi za definisanje „quid pro quo“ (ruka ruku mije), društvenih, političkih i ekonomskih odnosa definisanih asimetričnom moći između aktera koji učestvtuju u određenom odnosu. Stoga, indeks je potrebno gledati kao sredstvo za utvrđivanje političke patologije odnosno nivo odstupanja od univerzalnog načela u praktikovanju društvene moći. U najvećem dijelu Indeks klijentelizma u medijima odnosi se na evidenciju postojanja regulatornih i institucionalnih barijera negativnom obliku klijentelizma koji prerasta u političku korupciju.

Podaci na temelju kojih je mjeren indeks prikupljeni su desk metodom (primarni podaci). Odnose se na 2015. godinu, jer brojni statistički podaci, koji su važni za mjerenje (na primer, izvještaja o izvršenju proračuna ili izvještaja državnih zavoda za statistiku, kao i izvještaja o radu relevantnih institucija) nisu dostupni u realnom vremenu, odnosno dostupni su tek sredinom tekuće godine za prethodnu godinu.

Pri interpretaciji podataka, te za potrebe vrednovanja, odnosno ponderiranja određenih kategorija korišćene su ekspertne grupe u svakoj od zemalja. Ekspertnu grupu činile su tri osobe u svakoj zemlji, a koje dolaze iz različitih područja koja su obuhvaćena indeksom: predstavnik/ca akademske zajednice, civilnog sektora (novinarskih udruženja) i novinar/ka.