27.12.2013.

Istraživanje: NATO u medijima u Crnoj Gori

Vesti

Istraživanje: NATO u medijima u Crnoj Gori

Institut za javnu politiku predstavio je danas u PR centru rezultate prvog dela projekta "NATO Reach Out" koji su podržali NATO odsek za javnu diplomatiju i Ambasada Slovenije u Podgorici. Prvi deo projekta sastojao se od analize medijskog sadržaja u Crnoj Gori kada je u pitanju izvještavanje o NATO integracijama.

Cilj monitoringa bio je da se identifikuje koliko je i na koji način predstavljena Sjevernoatlanska alijansa (NATO) u medijima, pri čemu je posebna pažnja posvećena kritičkom, informativnom i sadržajnom tretiranju teme NATO integracija u toku jednog prosečnog mjeseca u 2013. godini. Monitoring je bio baziran na detaljnoj analizi medijskog sadržaja, koja je uključivala kvalitativnu i kvantitativnu analizu sadržaja kao i dubinsku grupnu diskusiju sadržaja medija.

Rezultate istraživanja možete preuzeti ovde