30.10.2014.

Izvještavanje o sektoru bezbjednosti i NATO integracijama u kontekstu evroatlanskih integracija Crne Gore

Vesti

Izvještavanje o sektoru bezbjednosti i NATO integracijama u kontekstu evroatlanskih integracija Crne Gore

Institut za javnu politiku je uz podršku NATO departmana za javnu diplomatiju i Univerziteta Donja Gorica, organizovao kurs za studente političkih nauka, novinarstva i bezbjednosti, pod nazivom ‘’Izvještavanje o sektoru bezbjednosti i NATO integracijama u kontekstu evroatlanskih integracija Crne Gore’’. Tokom kursa koji je trajao od 11-25.11.2014. studenti su imali priliku da diskutuju sa nekim od najrelevantnijih stručnjaka iz regiona Zapadnog Balkana i zemalja Evropske unije, o najznačajnijim pitanjima za tok evroatlanskih integracija u zemljama Balkana, reformu sektora bezbjednosti u državama u regionu i ulogu medija u ovim važnim procesima.

Kako bi se u potpunosti ispunio cilj projekta, što je približavanje ovih kompleksnih tema građanima Crne Gore, zadatak koji je grupa od 25 polaznika seminara dobila na kraju kursa bio je usmeren na direktnu komunikaciju sa građanima kroz intervjue, video priloge i radio pakete.

Svi završni radovi studenata-polaznika kursa “Izvještavanje o sektoru bezbjednosti i NATO integracijama u kontekstu evroatlanskih integracija Crne Gore” biće objavljeni na sajtu Instituta za javnu politiku i medijima u Crnoj Gori.