03.11.2016.

Javni poziv organizacijama civilnog društva za dostavljanje projektnih prijedloga

Vesti

Javni poziv organizacijama civilnog društva za dostavljanje projektnih prijedloga

Poziv nevladinim grassroot organizacijama za dostavu projektnih prijedloga za podugovaranje zagovaračkih aktivnosti

Objavljujemo poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu projekta MEDIA CIRCLE, sufinansiranog od strane Evropske unije za nevladine grassroot organizacije u jugoistočnoj Europi (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Rumunjska i bivša jugoslavenska Republika Makedonija). Rok za dostavu prijava je 23. novembar 2016. u 16.00 CET.

Upite možete poslati elektronskom poštom na adresu office@publicpolicyinstitute.eu do 23. novembra u 16.00 CET.

Prijave se MORAJU poslati elektronskom poštom na adresu office@publicpolicyinstitute.eu do 23. novembra u 16.00 CET.

U predmet prijave/e-maila stavite sljedeće: Project proposal under the call for sub-granting advocacy grassroot NGOs – MEDIA CIRCLE.

Za više detalja pogledajte Upute ovog poziva te Obrazac prijave koje možete pronaći OVDJE.