05.06.2015.

Konferencija ŽIVOTNA SREDINA KA EVROPI ENE15 – ENV.NET

Vesti

Konferencija ŽIVOTNA SREDINA KA EVROPI ENE15 – ENV.NET

Danas je u Privrednoj komori Srbije u Beogradu održana jedanaesta regionalna konferencija ŽIVOTNA SREDINA KA EVROPI ENE15 – ENV.NET Horizontalno zakonodavstvo: Metode, standardi i alati u oblasti životne sredine“.

Strukovno udruženje Ambasadori održivog razvoja i životne sredine, Privredna komora Srbije i Institut za javnu politiku organizovali su ovu konferenciju u okviru obeležavanja svetskog dana životne sredine (UNEP) i Evropske nedelje održivog razvoja (ESDW). Ovaj naučni skup, sa 170 registrovanih učesnika, pozdravnim govorima svečano su otvorili Irene Vojáčková – Sollorano, visoki predstavnik UN u Srbiji, Richard MÁŠA, prvi sekretar i šef III sektora operacija Delegacije Evropske unije u Srbiji, Dejan Lekić, pomoćnik direktora Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije, Miroslav Miletić, potpredsednik Privredne komore Srbije , Aleksandar Dragišić, direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Olja Jovičić, pomoćnica generalnog sekretara stručne službe Zaštitnika građana i prof. dr Anđelka Mihajlov, ambasadorka održivog razvoja i životne sredine i članica Instituta za javnu politiku.

Konferencija je od programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu UNEP podržana kao jedan od zvaničnih događaja kojim se u svetu obeležava Svetski dan životne sredine i predstavlja podršku sektoru životne sredine u procesu približavanja Evropskoj uniji i deo je projekta Razvoj ENV.net u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj: Unapređenje uticaja građana na proces reformi u sektoru životne sredine kao podrška približavanja Evropskoj uniji.

U sklopu ovog događaja održan je i panel pod nazivom Mediji u procesu “Životna sredina ka Evropi” na kome je Velimir Ćurgus, direktor medijskog arhiva Ebart, prezentovao rezultate analize štampe i informativnih programa nacionalnih televizija po ključnim rečima “životna sredina”, “ekologija” i “klimatske promene”. Istraživanje pokazuje sve manju prisutnost ove teme u medijima, pri čemu je ova 2015. godina sa daleko najmanje interesovanja medija za temu. Izuzetak čini izveštavanje 2014. godine o katastrofalnim poplavama, koje su mediji povezali sa klimatskim promenama.

Istraživanja su takođe pokazala da građani i drugi akteri ispoljavaju visok nivo svesti o potrebi za zaštitom životne sredine, ali nizak nivo praktičnog truda. Od 2009 - 2014. godine, zavisno od godine istraživanja, između 25% i 42% građana je bilo spremno da izmeni dosadašnje životne navike.

Sektor životne sredine je na stabilnom 8-9. mestu kao prioritet građana. Čini se da su građani svesni koliko je za EU važan sektor životne sredine, jer je 24%-45% građana, zavisno od godine istraživanja, čulo da EU finansira u Srbiji projekte iz ove oblasti.

Prema UN istraživanjima „Srbija kakvu želim“ 72,9% građana bi dalo deo svog dohotka kada bi bili sigurni da će se taj novac iskoristiti za sprečavanje zagađenja životne sredine; 35,7% smatra da treba imati promotivne akcije u medijima i akcije podizanja svesti javnosti.

Anđelka Mihajlov je istakla da obrazovanje ima ključnu ulogu u podizanju svesti. “Građani i drugi akteri ispoljavaju visok nivo svesti o potrebi za zaštitom životne sredine, ali nizak nivo praktičnog truda. Od 2009. do 2014. godine, zavisno od godine istraživanja, između 25% i 42% građana je bilo spremno da izmeni dosadašnje životne navike. Ova konferencija doprinosi unapređenju uticaja građana na proces reformi u sektoru životne sredina kao podrška približavanju Evropskoj uniji. Učešće javnosti u odlučivanju o pitanjima važnim za životnu sredinu jedan je od stubova održivosti rešenja”- dodala je Mihajlov.

Anđelka Mihajlov

Sa konferencije je poručeno da je Evropska unija najobrazovanija i najzdravija zajednica na planeti koja nastavlja da bude lider održive budućnosti i pomaže Srbiji u odgovoru na sistemske izazove u sektoru životne sredine u procesu pristupanja EU. Poglavlje 27 je jedno od najzahtevnijih i to stalno treba imati u vidu. Životna sredina je važna i za Evropsku uniju i za građane Srbije, a svi nivoi vlasti treba da su uključeni u evropske integracije; posebna pažnja treba da bude posvećena održivom razvoju gradova.

Stručnjaci u Srbiji postoje i jedan od ciljeva ove konferencije je da se okupimo i predstavimo svoja gledišta. Ova konferencija je posebna prilika za mlade ljude. Mnogi sada priznati stručnjaci počeli su pre jednu deceniju predstavljanjem radova na ovoj konferenciji”- zaključila je Mihajlov.

Zbornik radova 11. regionalne konferencije ENE15 - ENV.NET možete preuziti OVDE.