29.11.2019.

KONKURS za praksu u Institutu za javnu politiku

Vesti

KONKURS  za praksu u Institutu za javnu politiku

KONKURS

za praksu u Institutu za javnu politiku

Institut za javnu politiku u saradnji sa Školom novih vizija u okviru projekta „Danas mladi sutra lideri“ koji se realizuje u sklopu projekta "Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih", koji finansira EU (IPA 2014), a kofinansira Vlada republike Srbije raspisuje konkurs za praksu.

Praktikanti će raditi prema unapred utvrđenom program rada i mentorstva koji je pripremio tim koji radi na realizaciji projekta “Danas mladi sutra lideri”. Kroz program prakse, praktikanti će steći uvid u način rada organizacije civilnog društva i think-thank organizacije i steći dragoceno radno iskustvo.

Poziv je otvoren za student i diplomce bez prethodnog radnog iskustva.

Rok za konkurisanje je 07.12.2019. godine u 23:59 časova.

  • Predviđen početak prakse je 9.12.2019. godine
  • Predviđeno trajanje prakse je mesec dana - 4 dana u nedelji do pet radnih sati dnevno.
  • Praksa se sprovodi na dobrovoljnoj osnovi, bez nadoknade;
  • Praktikantima će biti refundirani putni troškovi i troškovi ishrane.
  • Praktikanti će po uspešno okončanoj praksi dobiti potvrdu o obavljenoj praksi.

Svi zainteresovani kandidati treba da pošalji CV i motivaciono pismo (ne duže od jedne stranice) na adresu:

Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzeti u razmatranje.

Institut za javnu politiku zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ovaj konkurs.