11.11.2019.

Konkurs za praksu u Institutu za javnu politiku

Vesti

Konkurs za praksu u Institutu za javnu politiku

KONKURS

za praksu u Institutu za javnu politiku

Institut za javnu politiku u saradnji sa Školom novih vizija u okviru projekta „Danas mladi sutra lideri“ koji
se realizuje u sklopu projekta "Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih", koji finansira EU
(IPA 2014), a kofinansira Vlada republike Srbije raspisuje konkurs za praksu.
Praktikanti će raditi prema unapred utvrđenom programu rada i mentorstva koji je pripremio tim koji radi
na realizaciji projekta “Danas mladi sutra lideri”. Kroz program prakse, praktikanti će steći uvid u način
rada organizacije civilnog društva i think-thank organizacije i steći dragoceno radno iskustvo.

Poziv je otvoren za student i diplomce bez predhodnog radnog iskustva.
Rok za konkurisanje je 17.11.2019. godine u 23:59 časova.
▪ Predviđen početak prakse je 20. novembar 2019. godine
▪ Predviđeno trajanje prakse je mesec dana - 4 dana u nedelji do pet radnih sati dnevno.
▪ Praksa se sprovodi na dobrovoljnoj osnovi, bez nadoknade;
▪ Praktikantima će biti refundirani putni troškovi i troškovi ishrane.
▪ Praktikanti će po uspešno okončanoj praksi dobiti potvrdu o obavljenoj praksi.

Svi zainteresovani kandidati treba da pošalji CV i motivaciono pismo (ne duže od jedne stranice) na
adresu: tamara@ijp.rs

Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzeti u razmatranje.
Institut za javnu politiku zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da
poništi ovaj konkurs.