05.07.2019.

Najava konferencije

Vesti

Najava konferencije

Povodom završetka projekta "Grad prijatelj starih" Institut za javnu politiku, u saradnji sa PALGO smart,
organizuje završnu konferenciju na kojoj će biti predstavljeni rezultati projekta. Cilj projekta je ispitivanje
prilagođenosti Grada Beograda potrebama starijih sugrađana u cilju stvaranja preduslova za kreiranje javnih
politika, programa i usluga, kao i tehničke i društvene infrastrukture za unapređenje kvaliteta života starijih
sugrađana i promovisanja aktivnog starenja.

Na konferenciji će govoriti:

• Zoran Đorđević, Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi republike Srbije
• Prof. dr Miroslav Brkić, redovni profesor Fakulteta Političkih nauka
• Doc. Dr Zoran Vesić, docent Fakulteta Političkih nauka
Moderator je Dr Vladimir Abramović iz Insitituta za javnu politiku.

Projekat je realizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.