07.07.2017.

Održana druga radionica posvećena pripremi inventara žive

Vesti

Održana druga radionica posvećena pripremi inventara žive

U okviru projekta Development of Mercury Initial Assessment in the Republic of Serbia / “Inicijalna procena kapaciteta Minamata konvencije o živi u Republici Srbiji”, 30. juna 2017. godine u HIP Petrohemiji, održana je druga radionica posvećena pripremi inventara žive.

Nakon uvodnih obraćanja predstavnika Ministarstva zaštite životne sredine i UNDP, učesnicima radionice obratio se Dragan Zavišić, izvršni direktor HIP Petrohemija Pančevo, a direktorka radne jedinice HSE Jelena Dimitrijevski je prezentovala nastajanje i zbrinjavanje otpada kontaminiranog živom, poreklom iz postrojenja za hloralkalnu hidrolizu.

Eksperti Instituta za javnu politiku (Katarina Krinulović, Tanja Radović, Hristina Stevanović Čarapina, Nebojša Pokimica i Andjelka Mihajlov) prezentovali su, respektivno:

  • Prikaz analize zakonodavnog i institucionalnog okvira
  • Prikaz rezultata dosadašnjeg istraživanja podataka za oblasti proizvodnje metala, sirovih materijala, proizvodnje i prerade sa namerom korišćenja žive
  • Stanje podataka za izradu inventara otpada sa živom
  • Prikaz rezultata dosadašnjeg istraživanja podataka za oblasti potrošnje žive u proizvodima, krematorijumi i groblja kao izvori i drugo
  • Potrebni podaci za inventor iz sektora energetike
  • Identifikacija populacije pod rizikom i rodna dimenzija