26.09.2017.

Predstavljanje desetog broja Kvartalnog Medijametra

Vesti

Predstavljanje desetog broja Kvartalnog Medijametra

Deseti broj Kvartalnog Medijametra, koji obuhvata period april – jun 2017, predstavljen je danas, 26. 9. u Medija centru. I u ovom broju obrađeni su tekstovi sa naslovnih strana dnevnih novina Politika, Večernje novosti, Blic, Danas, Kurir, Alo! iInformer. U diskurzivnoj analizi obuhvaćeni su i nedeljnici Vreme, NIN, Novi Magazin, Nedeljnik i Pečat.

Na konferenciji za štampu predstavljen je metod, uzorak i rezultati istraživanja za drugi kvartal 2017. godine. Uzorak čini 2.091 tekst sa naslovnica dnevnih novina. Rezultati istraživanja dati su u 123 tabele koje prikazuju distribuciju tema i aktera tekstova, njihov vrednosni kontekst i učestalost pojavljivanja.

Na konferenciji su govorili Velimir Ćurgus Kazimir, urednik izdanja, doc. dr Isidora Jarić, docent na Univerzitetu u Beogradu, metodolog istraživanja, Danica Laban, medijska analitičarka i metodolog istraživanja, kao i prof. dr Dejan Vuk Stanković, vanredni profesor na Univerzitetu u Beogradu, politički analitičar i autor diskurzivne analize.

Kako je istaknuto na konferenciji, najzastupljenija tema na naslovnim stranama srpskih štampanih medija i dalje je politika. Politički život u Srbiji čini čak 30.37% tekstova sa naslovnica. Od pojedinačnih tema, najviše pozitivnih tekstova napisano je o Rusiji (45.95%), devetostruko više nego o Evropskoj uniji (5.45%).

Od pojedinačnih aktera, najveći broj tekstova na naslovnicama ima Aleksandar Vučić (843), slede Ivica Dačić (258) i po prvi put Ana Brnabić (189), koja je postala premijer dva dana pred kraj analiziranog perioda.

Aleksandar Vučić je kao akter najzastupljeniji u Danasu (50.22%) i Kuriru (49.57%), dok najmanje učešće tekstova o njemu beležimo u listu Politika (23.82%).

Od svih članova Vlade najveći broj negativnih tekstova je napisan o Aleksandru Vučiću (41). Slede Tomislav Nikolić (22) i Ivica Dačić (14). Najveći broj negativnih tekstova o Aleksandru Vučiću beležimo u listovima Danas i Kurir. Najveći procenat pozitivno konotiranih tekstova napisano je o Ani Brnabić (4.23%)

Od opozicionih predsedničkih kandidata najviše su bili zastupljeni Saša Janković (183), Vuk Jeremić (101) i Vojislav Šešelj (94).

Suprotno moralnim i profesionalnim standardima, većina tekstova je nebalasirana - tekst je zasnovan na stavu jednog sagovornika ili stavovima različitih sagovornika koji nastupaju sa istog stanovišta. Balans je prisutan u samo 19.37% svih tekstova iz uzorka. Najveći skok u procentu vrednosno konotiranih tekstova beležimo u listu Kurir, čak 20% više nego u prethodnom kvartalu. Od toga čak 59.83% tekstova je napisano u negativnom kontekstu.

Nedeljnici su u dominantno kritični prema vlasti, s izuzetkom nedeljnika Pečat koji je kritičan samo prema evropskoj politici vlasti. Postoji izraziti primat kritičkog pisanja prema politici aktuelne vlasti u odnosu na bilo koji oblik njenog opravdanja ili afirmacije. Dominantna karakteristika kritičkog diskursa - negativna opsesija premijerom Aleksandrom Vučićem. Odlika svih nedeljnika je sadržinska i retorička isključivost i ubedljiva dominacija polemike nad dijalogom.

Kvartalni Medijametar izlazi četiri puta godišnje. Sva izdanja Medijametra dostupna su u elektronskoj formi na internet stranici www.medijametar.rs na srpskom i engleskom jeziku.