05.06.2018.

Održana konferencija "Izazovi digitalne ekonomije - Savremena rešenja za borbu protiv piraterije"

Vesti

Održana konferencija "Izazovi digitalne ekonomije - Savremena rešenja za borbu protiv piraterije"

Za opstanak kreativne industrije u Srbiji, koja zapošljava oko 110.000 ljudi i prihoduje godišnjeviše od dve milijarde evra, država treba da donese dobre propise, ali i da ih beskompromisno primenjuje.

U Privednoj komori Srbije (PKS) održan je veoma posećen panel "Izazovi digitalne ekonomije -
Savremena rešenja za borbu protiv piraterije", u organizaciji PKS i Instituta za javnu politiku.
Pored moderatora Aleksandra Jovanovića, kreativnog direktora portala Telegraf.rs, učešće su
uzeli i Vladimir Marić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije, Dragan Jovanović, zamenik
načelnika Odeljenja za borbu protiv visoko-tehnološkog kriminala, Mioljub Krsmanović,
potpredsednik UO Organizacije proizvođača fonograma Srbije, Sanja Danković-Stepanović,
članica UO Prava interpretatora, Maja Rakovic, predsednica udruženja RAB Srbija i Igor
Turčinović, filmski producent i direktor PFI Studios.

Na samom početku konstatovano je da samo zajedničkim angažovanjem svih učesnika i
medijskom, muzičkom, filmskom, kreativnom online biznisu Srbija može da spreči pirateriju i
nepoštovanje zakona i autorskih i srodnih prava, bez kojih nema ni zatvaranja poglavlja 7, niti
ulaska u Evropu.

Za opstanak kreativne industrije u Srbiji, koja zapošljava oko 110.000 ljudi i prihoduje godišnje
više od dve milijarde evra, država treba da donese dobre propise, ali i da ih beskompromisno
primenjuje, zajednički je zaključeno u PKS.

Direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije Vladimir Marić rekao da će Srbija morati da
poboljša zaštitu intelektualne svojine i zbog pregovračkog Poglavlja 7. On je ukazao da postoji
velika veza kreativnih industrija i intelektualne svojine pošto ta industrija počiva na intelektuanoj
svojini, kao i da su softveri, proizvodi muzičke, filmske i drugih industrija autorska dela.
- Ako bi se ukinula autorsko - pravna zaštita, ti priozvodi bi izgubili svoju tržišnu vrednost. Zato je
za opstanak kretivnih industrija važno da država donese dobre propise i da ih beskompromisno
primenjuje. Ni tu, kako kažu ekonomisti, ni za koga ne bi smeo da bude ''besplatan ručak''".
U Srbiji je prošle godine bilo registrovano 20.000 privrednih subjekata u oblasti kreativnih
industrija. Marić je naveo da je učešće kreativne industrije u BDP-u 7,5 odsto. Prema njegovim
rečimam, u Hrvatskoj kreativne industrije više doprinose nego turizam. Marić je naveo da u
kreativnoj industriji ima više od 50 odsto zaposlenih sa fakultetskim obrazovanjem.

Zamenik načelnika Odeljenja za borbu protiv visoko-tehnološkog kriminala SBPOK-a (Služba zaborbu protiv organizovanog kriminala) Dragan Jovanović je rekao da je svim policijama u svetusve teže da se bore sa savremenom piraterijom zbog novih tehnoloških izazova.- Efikasna borba protiv kriminala se zasniva na dobroj međunarodnoj saradnji, a istraga čestozavisi od podataka koji se dobiju iz inostranstva.Kaže da internet pruža sve veću anonimnost i unverzalnost, kao i da se samo na Jutjubu svakogdana pregleda milijarda sati video materijala i svako aplouduje šta god hoće.Potpredsednik Upravnog odbora Organizacije proizvođača fonograma Srbije Mioljub Krsmanovićje rekao da radio i tv stanice u našoj zemlji godišnje emtiuju skoro 30 miliona pesama i da u tojorganizaciji uspeju autorski da prepoznaju oko 70 odsto repertorara. On je rekao da će najavljenasoftverska rešenja koja se rade uz pomoć srpske kompanije Comtrade i jedne španskekompanije verzirane za monitoring doprineti da evidencija emitovanih dela bude gotovostoprocentno precizna.

- Piraterija je neovlašćeno korišćenje svakog autorskog dela, a svaki emiter treba da poseduje
originalni snimak, rekao je on.

Sa ovim su se složile Sanja Danković -Stepanović iz PI i Maja Rakovic, predsednica udruženjaradio-stanica Srbije, dok je Igor Turčinović otkrio brojne probleme na sa kojima se sreću i ljudi izfilmske industrije, počev od online piraterije novih filmova i serija, pa sve doproblema koje autori iglumci repriziranih serija i filmova imaju s naplatom naknada.

Aleksandar Jovanović, kreativni direktor Telegraf.rs naglasio je da ovaj internet portal, koji više
nego uspešno objedinjuje njuz servis, ali i foto i TV produkciju, muzički segment, srteaming u vrh
čitanosti i uticaja među medijima u Srbiji došao upravo zbog poštovanja autorskih i srodnih prava,
dodavši da zemlja koja je izrodila Nikolu Teslu, Pupina, Milankovića mora da postane deo
sistema u kojem se kao svetinja poštuju upravo dela takvih kreativaca.

Cilj skupa je da podstakne dijalog u vezi sa propisima i njihovom primenom u oblasti zaštite
intelektualne svojine u eri digitalne ekonomije.

Izvor: Telegraf