29.05.2019.

Održano medijsko predstavljanje rezultata istraživanja u okviru projekta "Grad prijatelj starih"

Vesti

Održano medijsko predstavljanje rezultata istraživanja u okviru projekta "Grad prijatelj starih"

Institut za javnu politiku, u saradnji sa PALGO smart, predstavio je danas rezultate istraživanja o položaju i problemima sa kojima se susreću starija lica na teritoriji Grada Beograda, u okviru projekta “Grad prijatelj starih”. Projekat se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Rezultate su predstavili rukovodilac projekta prof. dr Miroslav Brkić i doc. dr Zoran Vesić.

Cilj projekta “Grad prijatelj starih” je ispitivanje prilagođenosti Grada Beograda potrebama starijih sugrađana u cilju stvaranja preduslova za kreiranje javnih politika, programa i usluga, kao i tehničke i društvene infrastrukture za unapređenje kvaliteta života starijih sugrađana i promovisanja aktivnog starenja.

Istraživanje je obuhvatalo organizaciju 16 fokus grupa, kao i terensko istraživanje, tokom kojeg je anketirano 5600 ispitanika. Teme koje su bile u fokusu istraživanja su: javni prostor i javni objekti; saobraćaj; stanovanje; učešće u društvenim aktivnostima; socijalna inkluzija; građansko učešće i zapošljavanje; komunikacija i informisanje; podrška zajednice i pristup zdravstvenim uslugama.

Prvi rezultati istraživanja pokazali su da su stariji sugrađani generalno zadovoljni svojim položajem, a najveće nezadovoljstvo su izrazili situacijom u domenu socijalne uključenosti i uključenosti u procese donošenja odluka.

Rezultati su pokazali trenutno stanje u svakoj od ispitanih oblasti, a kroz fokus grupe su dodatno osvetljene neke od najvećih teškoća sa kojima se susreću stariji, što će biti od velikog značaja za formulisanje zaključaka i preporuka za unapređenje stanja u svakoj od ovih oblasti.

Ovom prilikom najavljena je i druga faza projekta u kojoj će stručnjaci angažovani na projektu pripremiti publikaciju koja će sadržati rezultate istraživanja kao i preporuke, čijom bi se primenom unapredio položaj i kvalitet života starijih lica.