26.04.2015.

Svetski dan intelektualne svojine

Vesti

Svetski dan intelektualne svojine

Svakog 26. aprila obeležava se Svetski dan intelektualne svojine. Ovaj praznik ustanovila je Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (World Intellectual Property Organization – WIPO) sa ciljem podizanja svesti o značaju intelektualne svojine. Ovaj praznik obeležava se širom sveta , a tema ovogodišnje kampanje je “Ustani i bori se! Za muziku!” (Get Up, Stand Up. For music.) U tradicionalnoj poruci povodom praznika, Frensis Geri, generalni direktor WIPO, ističe značaj vrednovanja rada hiljada umetnika, kompozitora, tekstopisaca, izvođača, producenata i svih onih bez čijeg napornog rada muzika ne bi postojala.

Poruka generalnog direktora WIPO Grensisa Garija

Muzika je deo jedne neobične revolucije koja se odvija oko nas, revolucije koja iz temelja menja način na koji se autorska dela stvaraju, distribuiraju i koriste.

Zahvaljujući digitalnoj tehnologiji i internetu, imamo pristup većem broju muzičkih dela nego ikada ranije. Internet je stvorio globalno tržište i globalnu pozornicu za muziku. To je predivna stvar za ljubitelje muzike širom sveta.

Moramo biti sigurni da u digitalnoj ekonomiji nećemo izgubiti iz vida autore i izvođače. Da li je njihova uloga dovoljno vrednovana u okviru ovih novih sistema? To je suštinsko pitanje. Za živu kulturu od presudnog je značaja da autori, kompozitori, tekstopisci i izvođači mogu da obezbede sebi pristojan život kroz ekonomsku vrednost svoje muzike. Bez njih, ne bismo imali muziku.

Ogroman umetnički, lični, društveni i ekonomski napor se ulaže u stvaranje i izvođenje muzike. Moramo pronaći način da osiguramo njenu ekonomsku održivost. Moja poruka povodom Svetskog dana Intelektualne svojine je - ne uzimajte muziku zdravo za gotovo; cenite je.

Zato danas “Ustani i bori se, za muziku” – kako bismo bili sigurni da se naši muzičari tretiraju na fer način, da cenimo njihovu kreativnost i njihov jedinstveni doprinos našim životima.

Iz Instituta za javnu politiku

U Izveštaju o napretku Srbije za 2014. godinu (odeljak 4.7) Evropska komisija je upozorila da poslednje izmene Zakona o autorskom i srodnim pravima nisu u skladu sa zakonodavstvom EU i međunarodnim konvencijama. Ostali zakoni iz oblasti zaštite intelektualne svojine, Zakon o patentima, Zakon o žigovima, Zakon o industrijskom dizajnu, Zakon o zaštiti topografija poluprovodnika i Zakon o oznakama geografskog porekla su u najvećoj meri usaglašeni sa propisima EU. Dosadašnje neadekvatno menjanje propisa dovelo je do smanjenja stepena zaštite intelektualnog kapitala. Ovo se pre svega odnosi na izmene Zakona o autorskom i srodnim pravima iz 2012. godine koje su donete bez ikakve javne rasprave i po hitnom postupku. Usvajanjem ovog Zakona učinjen je korak unazad u procesu evrointegracija Srbije.

Institut za javnu politiku se pridružuje zahtevima svih onih čija su prava ugrožena, za hitnom promenom zakonskog okvira i aktivnim učešćem države u borbi protiv piraterije i nepoštovanja intelektualne svojine.