23.01.2014.

Izazov za zemlje kandidate za članstvo EU: životna sredina i klimatske promene

Vesti

Izazov za zemlje kandidate za članstvo EU: životna sredina i klimatske promene

Evropska komisija je 22. januara 2014. godine u Briselu predstavila novi okvir EU za klimu i energetiku za 2030. godinu Pojedinosti okvira još se moraju dogovoriti, ali smer kojim će se kretati Evropa već je određen. U osnovi ove politike je cilj smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte od 40% u odnosu na nivo iz 1990. godine, kao i da se do 2030. dosegne udio obnovljive energije od najmanje 27%. Posebno se ističe da će se ciljevi ostvariti nacionalnim planovima i merama.

Jasno je da će “paket klimatskih promena” u okviru Poglavlja 27 pristupanja biti jedan od najvećih izazova za pregovaranje i pristupanje EU. Ekspertski tim Instituta za javnu politiku prati proces analizirajući moguća scenarija, posebno za Crnu Goru i Srbiju.

Ističemo da će, u procesu pristupanja EU, Crna Gora u 2014. godini otvoriti Poglavlje 27, a da je Rezolucija Evropskog parlamenta od 7. januara 2014. godine, pozvala Srbiju da u najkraćem roku usvoji sveobuhvatnu strategiju za klimu, koja je usaglašena sa ciljevima EU.