17.06.2013.

Mediji i civilno društvo u Prištini

Vesti

Mediji i civilno društvo u Prištini

Programska menadžerka Instituta za javnu politiku Selena Tasić učestvovala je na strateškoj radionici na temu unapređenja saradnje između organizacija civilnog društva i medija, 12. juna 2013. godine u Prištini, u organizaciji Kancelarije za tehničku pomoc organizacijama civilnog društva TACSO. Rezultati rada u grupama, koje su uključivale predstavnike i predstavnice svih zemalja Zapadnog Balkana i Turske, predstavljaće smernice za dalje uspostavljanje efikasnijih mehanizama za unapređenje komunikacije između OCD i medija.