17.02.2014.

Najava: Panel rasprava Instituta za javnu politiku Beograd

Vesti

Najava: Panel rasprava Instituta za javnu politiku Beograd

Panel Instituta za javnu politiku posvećen početku pristupnih pregovora Republike Srbije sa EU, Beograd, Hotel Metropol, 18. februar 2014. u 10h.

U nameri da pruži ekspertsku i političku podršku predstojećim pristupnim pregovorima Republike Srbije sa EU, i istovremeno i srpskoj javnosti i evropskim institucijama približi političke i društvene prioritete Srbije u procesu evropske integracije, Institut za javnu politiku organizuje panel raspravu "Pregovori kao prioritet - Prioriteti u pregovorima".

Osnovna ideja sažeta je u sledeće dve tačke:

1. Potreba suočavanja sa aktuelnim političkim i finansijskim izazovima s kojima Srbija ulazi u proces pregovaranja, a koje će morati da postupno i strpljivo prevazilazi;

2. Mogućnost isticanja institucionalnih, istorijskih i kulturnih ostvarenja koje Srbija unosi kao bogato nasleđe svojih iskustava i potencijala.

Politički okvir trenutnog stanja javne politike i institucija Republike Srbije na početku pregovora sa EU daće prof. dr Nikola Samardžić, jedan od osnivača IJP i prof. dr Tanja Miščević, šefica srpskog pregovaračkog tima Srbije sa Evropskom unijom.

Panel je podeljen na dve tematske sesije:

1. Sesija posvećena Poglavljima 23 i 24 - Pravosuđe i osnovna prava, Pravda, sloboda i bezbednost - koja se smatraju prioritetom u pregovorima država kandidata koje su u stanju institucionalne, ekonomske i društvene tranzicije.

Izvestilac ispred Vlade Repulike Srbije biće Nikola Selaković, ministar pravde i državne uprave. Ministar će izložiti proces skrininga pravnog okvira i dati ocenu trenutnog stanja institucija.

Izvestioci ispred IJP biće prof. dr Stevan Lilić, predsednik UO IJP u Podgorici, i prof. dr Mijat Damjanović, Predsednik UO IJP u Beogradu.

2. Sesija posvećena budžetskim prioritetima u izgradnji institucija.

Izvestilac ispred Vlade Repulike Srbije biće Lazar Krstić, ministar finansija. Izvestioci ispred IJP biće prof. dr Anđelka Mihajlov, koordinatorka sektora za životnu sredinu i zelenu ekonomiju IJP, i mr Gordana Lazarević, članica Programskog odbora IJP.

Namera IJP je da pred predstavnicima srpske javnosti, Vlade RS, nevladinog sektora, diplomatskog kora i međunarodnih institucija, izloži tri važne pretpostavke aktuelne i buduće javne politike:

  1. Kako pridobiti javnost i pripremiti institucije ukoliko su pregovori i evropske integracije Srbije politički, društveni, kulturni i moralni prioritet?
  2. Koji su politički i stručni prioriteti u pregovorima? Koja su poglavlja ključna u procesu harmonizacije s pravnim i političkim tekovinama EU? Kako finansirati proces evropskih integracija?
  3. U čemu je istorijski, kulturni i politički značaj evropskog projekta? Koje su uzajamne prednosti pregovaračkog i integrativnog procesa? Šta EU daje Srbiji? Koji je profit Srbije? Šta Srbija unosi u EU? Koja je korist od integracije u EU?