24.11.2021.

Održan vebinar Mladi parlamentarci

Vesti

Održan vebinar Mladi parlamentarci

Institut za javnu politiku u saradnji sa Konrad Adenauer fondacijom u Srbiji,u periodu od aprila do jula, realizovao je vebinar za poslanike pod nazivom „Mladi parlamentarci“.

Vebinar „Mladi parlamentarci“ predstavlja specijalno dizajniran program Instituta za javnu politiku i Fondacije Konrad Adenauer, koji ima za cilj da mlade poslanike, koji se prvi put nalaze u skupštinskom sazivu, pripremi i obuči za izazove koji sa sobom nosi rad u parlamentu. S obzirom na pandemiju virusa Covid-19, program seminara bio je prilagođen datoj situaciji. Vebinar su činila tri segmenta: predavanja, razgovori sa poslanicima iz drugih evropskih parlamenata i treninzi. Predavanja i treninge držali su predavači sa višegodišnjim iskustvom u parlamentu, političkoj edukaciji i radu sa mladima, među kojima su: Suzana Grubješić, Srđan Miković, Ana Stojiljković, Milan Jovanović, Tanja Miščević, Nenad Čelarević, Žarko Malinović, Milan Krstić, Bojan Klačar i drugi.

Do sada, u dva ciklusa, vebinar je pohađalo 36 polaznika – poslanika Narodne skupštine Republike Srbije i Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Institut i KAS fondacija ovim zajedničkim projektom nastavljaju svoju misiju pružanju podrške mladima da se dalje usavršavaju i edukuju.