06.02.2014.

Predstavljeni projekti o NATO-u

Vesti

Predstavljeni projekti o NATO-u

Piše: Anđela Mićanović

Priključenje Crne Gore NATO treba posmatrati kao odličnu priliku za državu - da iskoristi kapacitete i resurse koji joj se nude, u cilju izgradnje bolje, jače, demokratskije i prosperitetnije države, koja omogućava vladavinu prava i pravdu za svoje građane, rekao je Daglas Džons, zamjenik šefa misije Ambasade SAD u Podgorici.

U Info centru o evroatlanskim integracijama organizovana je prezentacija projekata nevladinih organizacija, iz oblasti evroatlanskih integracija, koje je podržala Američka ambasada.

Džons je kazao da se za učešće u projektu prijavilo 25 NVO, a podržano je devet, uključujući jednu medijsku.

"Vlada bi trebalo da poradi na komunikaciji sa građanima, te objasni zašto je za Crnu Goru važno da postane član NATO, ali istovremeno i neistomišljenicima da priliku da iskažu zabrinutost", kazao je Džons.

On je objasnio i da je sami proces integracija važniji od članstva, imajući u vidu da reforme donose slobodu, bezbjednost i sigurnost crnogorskim građanima, a želja Američke ambasade je da podrži aspiracije zemlje koja za cilj ima obezbjeđivanje mira i bezbjednosti u regionu.

"Shodno činjenici da je NATO samit zakazan kasnije ove godine, Crna Gora i njeno pitanje članstva dobijaju na značaju", dodao je on.

Predstavljajući projekat Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju objasnila je da ta NVO kroz svoj projekat, a kroz saradnju sa TV Vijesti, pokušala da ostvari bolju komunikaciju poslanika sa građanima. Ovim putem je, kazala je ona, građanima pružena prilika da pitaju i diskutuju o gorućim temama.

Saša Radunović iz NVO SPONA istakao je želju ove organizacije da edukuje građane sjevera i uključi ih intenzivnije u procese evro-atlanskih integracija. Objasnio je da je zainteresovnost građana i njihovo prisustvo tribinama najizraženije bilo u Rožajama, dok je najmanja zainteresovanost zabilježena u Bijelom Polju.

Ruždija Strujić iz NVO Bonum smatra da je neophodno sukobiti mišljenja za i protiv, te istakao da je u dosadašnjem radu sa ljudima koji žive na sjeveru Crne Gore primijećeno manje pristalica članstvu u Alijansi.

Bojana Antunović iz Atlantskog saveza Crne Gore najavila je da će, zahvaljujući dosadašnjem radu, ove godine samit šefova atlantskih saveza biti izmješten iz Brisela u Crnu Goru.

Selena Tasić iz Instituta za javnu politiku govorila je o nedavno održanoj simulaciji NATO samita, koji je Crnu Goru preporučio za organizovanje simulacije NATO youth summit, koji će okupiti oko 200 ljudi iz cijelog svijeta.

Miloš Popović, ispred MAYAA-e, objasnio je benefite nedavno održanog debatnog takmičenja "NATO, šta kažeš na to?", kojim su željeli da edukuju srednjoškolce o aktivnim pitanjima, podstaknu kritičko razmišljanje.

Aleksandar Janičić ispred Civis Diversus-a kazao je da kroz sprovođenje njihovog projekta nastoje da edukuju penzionere i podstaknu konstruktivnu debatu u penzionerskim domovima u Nikšiću, Pljevljima, Plužinama, Žabljaku, Bijelom Polju i Šavniku. Planiraju i finalnu debatu na kojoj će predstavnici domova sukobiti mišljenja.

Aleksandar Dedović iz Alfa centra govorio je o projektu koji sprovode već nekoliko godina - REACT, te izrazio mišljenje da je za buduće rezultate značajno međusobno uvažavanje i komunikacija među NVO.

Dedović je kazao da je Vlada odbila projekat REACT jer ne smatra da je to prioritet.

Nacionalni koordinator za NATO Nebojša Kaluđerović rekao je da pozdravlja aktivnosti NVO-a kao doprinos javnom dijalogu o ovom važnom pitanju.

Kaluđerović je konstatovao da Dedovićev komentar nije tačan te da je lično, kao nacionalni koordinator, dao preporuku za taj projekat koji Komisija za raspodjelu sredstava iz drugih razloga nije prihvatila.

Kaluđerović je rekao da se podrška Vlade nekom projektu ne ogleda samo kroz finansijsku podršku već i kroz druge vidove podrške kao što je prisustvo visokih državnih funkcionera projektnim aktivnostima.

preuzeto sa sajta http://www.cdtmn.org/index.php/2013-11-06-11-39-21/infocentar/373-predstavljeni-projekti-o-nato-u